🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > államvallás
következő 🡲

államvallás: az államhatalom által sajátjának elismert, hivatalosan követett vallás, amelynek kizárólagosságát alattvalói körében erőszakkal is érvényesíti. Ilyen helyzetben az egyh. és az áll. tartalmi és formai összefonódása is bekövetkezik (→államegyház). - Az ~ kialakulásának fő oka az áll. elismertetésének igénye, amely szívesen alkalmaz eszmei eszközöket a lakosság megnyerésére és féken tartására. Így a polg. államot megelőző valamennyi államalakulatnak egyben ~a is volt. Mo. ~a 1848-ig mindvégig a római katolikus vallás volt, mely Szt István államalapítása nyomán terjedt el és szorította ki a bizánci szert. kerséget. Rövid közjátéknak tekinthető az önálló Erdély kálvinista ~a. - Az 1848:20. tc. kinyilvánította a vallásszabadságot, amellyel a kat. ~ helyébe a →bevett vallások összehangolt rendszerét helyezte. Amely felekezetek nem tartoztak a bevett vallások közé, azok tagjai számos sérelmet szenvedtek állampolgári jogaikban (pl. nem kaptak választójogot). 1895: rögzítették a polg. kor felekezeti szabadságának elveit. Eszerint a bevett vallások ~i helyzetben működhettek; az elismert vallások szabadon tevékenykedhettek, áll. támogatásra azonban nem számíthattak. Az ún. el nem ismert egyh-ak és felekezetek, szekták vallásgyakorlását tilalmazták v. ellenőrizték. M.B.