🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > álláskeresési segély
következő 🡲

álláskeresési segély: munkanélküliek ellátási formája. – Az →álláskereső kérelmére ~t kell megállapítani, ha 1) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult és táppénzben sem részesül; 2) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani; 3) az álláskeresési járadékot részére legalább 180 nap időtartamra állapították meg, és a járadék folyósításának időtartamát kimerítette és a kérelmét az álláskeresési járadék folyósításának megszüntetésétől számított 30 napon belül benyújtotta; 4) álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonnyal rendelkezik, és álláskeresési járadékra nem jogosult; 5) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 140 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette. V.G.

A foglalkoztatás elősegítésről és a munkanélküliek ellátásáról szóló Törvény. 1991.