🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ágostonos regula
következő 🡲

ágostonos regula: Szt Ágoston szerzetesi szabályzata. - Ágoston személyes tapasztalataiból ismerte a szerzetesség különböző formáit. Amikor pp. lett, ffiak és nők közösségei éltek körülötte. Nem dönthető el, hogy előbb a papoknak adott-e szabályzatot s ezt alkalmazta nők közösségére, v. fordítva. Az ~ sok más regulára hatott és kiegészítésekkel sok r. alapszabálya lett. A 4 szöveg közül, melyeket az ~ alapjának tekintenek, 2 szerzője Ágoston. - Szövegei: a papoknak szóló Regula ad servos Dei (PL 32,1377), az apácáknak szóló Regularis informatio (Ep. 109), 7. sz. összeállítás a Regulae clericis (PL 32,1447), és a vsz. Ágoston által jóváhagyott Ordo monasterii (Uo., 1449). H.F.

DIP VII:1542. - M-ul: Egy szív-egy lélek. Szt Á. regulája. Ford. Puskely Mária. Bp., 1992.