🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ágostonos kanonisszák
következő 🡲

ágostonos kanonisszák, Miasszonyunkról nevezett Ágostonos Kanonisszák (lat. Canonissae Regulares Sancti Augustini, CSA): női szerzetesrend. - Szegény leányok nevelésére 1597: Poussay-ban A. →Le Clerc alapította Fourier Szt Péter támogatásával. 1603: Nancyban anyaházat építettek. 1617: szerzetesr-dé alakultak át és p. jóváhagyást nyertek. 1792: Eu-ban 90 ktorban kb. 4000 apáca élt az →ágostonos regula szerint. A fr. forr. a rendet elsöpörte, de a ktorok újjáéledtek. 1990: 82 ktorban 11.185 apáca élt. - Az ~ mintájára alapította →Gerhardinger Karolina a →Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongr-ját. Az ~ Mo-on 1747: Pozsonyban telepedtek meg. 1851: Scitovszky János pp. Pécsre, 1860: Kunszt József érs. Kalocsára hívta meg őket (→Miasszonyunkról nev. Nővérek, Pécs, →Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek). 1877: 2 házban 65, 1910: 2 házban 90, 1930: 3 házban 109, 1950: Bölcskén, Nagykanizsán, Pécsett és Zalaegerszegen 151 apáca élt. H.F.

LThK X:521. - MKA 1927:264. - MEN:333.