🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Árpádházi Szent Erzsébet Háztartási-Gazdasági Továbbképző Intézet
következő 🡲

Árpádházi Szent Erzsébet Háztartási-Gazdasági Továbbképző Intézet, Bp. (XII. Farkasvölgyi út 12–14.): Az Isteni Szeretet Leányai vezették a Széchenyi-hegyen, 435 m tszf magasságban, 24 holdas parkkal körülvett, közp. fűtéses tartományházukban. 1940. IX. 8: nyitották meg. A tanulm. idő 1 év, a tanév IX. elejétől VI. 29-ig tartott, karácsonyi és húsvéti szünet alatt a hallg-k hazamehettek. – Célja a vallásos m. háziasszony, jó feleség és édesanya nevelése, az egészséges életfölfogás kialakítása, az érdeklődés fölkeltése a háztartási és gazd. munkák iránt, a nők családban és szükség esetén a háztartási üzemekben való gyakoroltatása elhelyezkedésük előkészítése céljából. Az ~ gyakorlati ismereteket kínált, a hallg-k a házt. és a gazd. munkákban csoportokban vettek részt, melynek alárendelték az elméleti képzést. Törekvésük, hogy a hallg-k a jó polg. és diétikus konyhaművészetet is elsajátítsák. Varró gyakorlataikon a szükséges anyagokról mindenki maga gondoskodott. Az int. üvegházában, konyha-, virág- és gyümölcskertészetében műkertész irányításával gyakoroltak; a baromfinevelést a tyúk-, kacsa-, pulyka- és gyöngytyúk-tenyészetében, tejkezelést a 12 tehénből álló mintatehenészetében, a sertésgondozást és hizlalást a sertésgazdaságában tanulták. Gépírást és gyorsírást és mint rk. tárgyat zenét és idegen nyelvet tanulhattak. Az ~be VII. 1-ig jelentkezett éretts. v. azzal egyenrangú előképzettségű ker. leányokat vettek föl, kötelező bentlakással; az év megkezdése előtt az int. háziorvosa megvizsgálta a jelentkezőket. Előadásokat, estélyeket a szülők írásbeli kérelmezésére látogathattak, ha megfelelő kísérőről gondoskodtak. Látogatás havonta a 2. és 4. vasárnap du. 6 óráig volt, csak a szülőket és azon ismerősöket fogadhatták, kiknek látogatását a szülők bejelentették. – Beíratási díj: 40 P, tandíj: 160 P, tartásdíj és mosás: 900 P, eszközhasználati díj: 60 P, zenedíj: 15 P, idegen nyelv tanítása: 20 P. Ródli-síterep; tenisz- és korcsolya pálya. Az 1948. VI-i államosításig létezett. 88

M. diákkalauz 1940:53. – Szakokt. évkv. Bp., 1942:208.