🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Áron
következő 🡲

Áron: az első ószövetségi főpap, Mózes bátyja és segítőtársa. - A fáraó előtt ~ beszélt Mózes helyett. A Sinai-hegynél ~ és fiai lettek a papok, ezért ~ háza később a papságot jelentette. Amikor Abirám, Dátán és Korach föllázadt ~ ellen, Isten csodával igazolta (→Áron vesszeje). A zsidó hagyomány szerint Petra közelében, a Dzsebel-Harunon van ~ sírja. - Ikgr. Az óker műv. főpapi ruhában, Mózes tört-ének mellékalakjaként ábrázolta: ~ a botját kígyóvá változtatta (Kiv 7,9 skk.; Róma, S. Sabina, ajtószárny, 420-30); →aranyborjú (Dura-Europosz, 3. sz. közepe). - A kk-ban a pátr-k és próf-k sorában áll kivirágzott vesszejével (laoni és amiens-i szegyh. Mária-kapuja, 13. sz.). Élete eseményeit bibliai illusztrációkban és tipológiai egységekben ábrázolták (Klosterneuburg, Verduni-oltár, 1181). A 12. sz. ötvösműv-ben ~ tau-író: a húsvéti bárány vérével ~ jelöli meg az igazak homlokát v. a zsidók házát (Iz 9,2-4; St-Omer, Múz., feszületlábazat, 1150 k.). - Attrib-ai: kivirágzott vessző, turibulum (freibergi dóm aranykapuja, 1230 k.), áldozati állat, olajos szaru, →Áron szakálla, törvénykv. - A →paszományosok patrónusa. **

BL:97.

Áron (11. sz.): megyéspüspök. - 1075: a garamszentbenedeki bencés apátság alapítólevelének záradékában említett 4 pp. - ~, Frankó, Geticus (Beticus), Lázár - egyike. Ppi székhelyük nincs megnevezve. Pray nyomán Lázárral szemben inkább ~t tartják váci mpp-nek. - Utóda 1103-19: Marcell. 88

Mendlik 1864:73. (é.n.) - Gams 1873:383. (1075: pp., utóda 1102: István) - Chobot II:456.

Áron Péter Pál, Aaron, bisztrai (Bisztra, Torda-Aranyos vm., 1709.-Nagybánya, 1764. márc. 9.): g.k. megyéspüspök. - Ort. családban született, fiatalon katolizált. A teol-t 1734-től Rómában a Propaganda Fide koll-ában végezte, ahol 1742. VII. 30: pappá szent. 1743: tért haza, ppi helynök lett. 1747: Klein Micu pp. távollétében ap. vik. 1751. XI. 4: Balázsfalván vál., 1752. II. 28: kinev., 1753. IV. 9: megerősített fogarasi mpp., 1754. VIII. 21: Pócson szent. pp-ké, székét XI. 12: foglalta el. Kormányzása idején tetőzött a Visarion és Sofronius szerb szerz-ek által indított unióellenes harc: a hívek jelentős része, főleg Abrudbánya vidékén, elpártolt az uniótól. ~ Balázsfalván kisszem-ot és isk-kat alapított. Nevéhez fűződik a kenyéralapítvány, melyből még a 20. sz: is 250 diák kapott az egész tanévben ingyen kenyeret. Sírja Balázsfalván, a metropoliták kriptájában. - Utóda 1764: Rednic Anasztáz. - Fm: Epistola consolatoria. Balázsfalva, 1761. - Exordium et definitio sanctae oecumenicae synodi Fiorentinae. H.n., 1762. P.I.

Maior Péter: Istoria bisericeasca. Buda, 1812:210. - Nilles 1885. II:605. - Szinnyei I:3. (†Balázsfalva, Alsó-Fehér vm., 1764. febr. 25.) - Jakubinyi 2004:52.