🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Ányos mester
következő 🡲

Ányos mester, Anianus (12-13. sz.): a →váradi regestrum szerkesztője. - A váradi kápt. olvasóknk- ja, 1217: jegyzője is volt. 1217-35: szerk. az istenítélet-jegyzőkv-eket. A műben előforduló sok m. szó és a mondatszerkesztés ~ m. voltát bizonyítja. Ez lett kk. tört. irod-munk egyik legbecsesebb forrása. Ha.L.

Bunyitay I:91, 131. - M. Sion 1892:44. - Szinnyei I:183. - Pallas I:657. - Schem. Mv. 1896:115.