🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Ámon
következő 🡲

Ámon Pál (Kula, Bács-Bodrog vm., 1871. márc. 9.-Kalocsa, 1930. szept. 25.): kanonok. - A gimn-ot Kalocsán végezte, 1889. X. 26: a CGH növ-e, 1895. X. 29: pappá szent., teol. dr. 1896. VII. 9: hazatért, Madarason (Szolnok vm.) kp. 1897: Kalocsán az érs. líceum fil-tanára, szem. pref. és a kat. tanítóképző tanára. 1898: a Kalocsai Keresztény Munkásegylet vez-je. 1900: az Irgalmas nővérek gyóntatója. 1903: teol-tanár. 1905: Újvidék plnosa. 1907: tb. knk. és kalocsai plnos, 1912: c. apát, 1915: knk., 1916: főtanfelügy. és tiszai főesp. 1917: a KPI rektora. 1921: visszatért Kalocsára, 1923: éneklőknk. 88

Veress II:267. - Schem. Col. 1929, 1932. - Gulyás I:517.


Ámon: 1. egyiptomi istenség, az egyetlen aki az ÓSz-ben előfordul (Jer 46,25). Théba (másképpen No-~, azaz ~ városa) főistene, a 18. dinasztia korától mint ~ Ré (= az istenek királya) a birodalom istene (erre utalnak az istenek képviselőinek tekintett fáraók nevei, mint pl. Amenóphisz, Tutanhamon); ugariti források is említik. Neve egyiptomi nyelven: 'rejtett, elrejtőzött'. Feleségével, Mut-tal (= anya) és fiával, Konzu-val ('a bolyongó', értsd: a hold) hármas istenséget alkottak. Hermopolisz 8 ősistene közt gyakran helyettesíti a tagadás istenét, Niut. – A káoszban ~ a megfoghatatlan alkotó erő. A nevével összhangban láthatatlan, kimondhatatlan, de mindenütt jelen van, mindeneket éltet és mindent betölt, akár a levegő. Mint a levegő istene 2 nagy – néha színes – tollat visel, hogy lénye sokszínűségét érzékeltesse. A természetben él mint immanens lélek, a világot átható erő, de ugyanakkor úr (különösen ~ -Re-ként) és minden emberi rend őrzője, így még a legkisebb emberhez is közel van (kultuszon kívül is). ~t birodalmi istenként még Nagy Sándor is elismerte, ellátogatott Zeusz~ (ez a későbbi névváltozat) szentélyébe a Sziva-oázisba. ~ szt. állata elsösorban a kos (termékenység!), de mellette a lúd is (magyarázata nincs). – 2. Az ÓSz-ben szereplő 3 ~ (héb. 'megbízható') közül a legfontosabb Júda 14. királya (ur. Kr. e. 642–640), Manassze és Mesullemet fia (2Kir 21,18–26; 2Krón 33,21–25). Vsz. hogy – hivatalosan – vallásában is behódolt Asszíriának. Összeesküvés végzett vele. Utána fia, Jozija lett Júda királya. R.É.

BL:57.

Ámon Pál (Kula, Bács-Bodrog vm., 1871. márc. 9.–Kalocsa, 1930. szept. 25.): kanonok. – Lásd MKL I:222. A Kalocsai Néplap 1904. VIII. 14.–XI. 20: fel. szerk. 88

Viczián 995: 177. (725.)(2011. V.31.)