🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Államtitkárság
következő 🡲

Államtitkárság (lat. Secretaria Status): a →római kúria központi hatósága, mely állandóan és közvetlenül a pápa rendelkezésére áll személyes pasztorális tevékenységének végzésében, tehát nevével ellentétben alapvetően nem állami szerv. Élén a →bíboros államtitkár áll. - A pápa általános titkárságának is nevezhetnénk. Ilyen értelemben nem lehet az ~ saját körülhatárolt illetékességéről beszélni. Két részlegre oszlik: 1. Általános Ügyek Részlege a p. mindennapi szolgálatának teendőin kívül p. megbízásból intézi mindazt, ami a többi közp. hatóság rendes hatáskörébe nem tartozik; összehangolja a kúria többi hatóságainak munkáját; gondoskodik a Sztszék képviselőinek kinevezéséről, intézi az áll-oknak a Sztszék mellett működő képviseletével kapcsolatos ügyeket, foglalkozik azokkal a kérdésekkel, melyekkel a hívők közvetlenül a p-hoz fordultak, a nemzetközi kat. szervezetekkel, továbbá a Sztszék más nemzetközi szervezetekben való részvételével. Gondoskodik a p. okmányok, megnyilatkozások előkészítéséről és közzétételéről, részint az AAS-ben, részint hivatalos közlemény formájában a Sajtótermen keresztül. Felügyeletet gyakorol a Sztszék tömegtájékoztatási eszközei ( →L'Osservatore Romano, →Vatikáni Rádió, →Vatikáni Televíziós Központ) felett. Gondoskodik a kúrián és a Sztszékhez tartozó intézményeken belüli p. kinevezések végrehajtásáról; iktató, postázó és levéltári funkciót lát el. Hozzá tartozik a →Központi Statisztikai Hivatal is. - 2. Az Államokkal való Kapcsolatok Részlege a kormányokkal intézendő ügyekkel foglalkozik. Ápolja a diplomáciai kapcsolatokat, tárgyalásokat folytat az áll-okkal kötendő megállapodásokról, képviseli a Sztszéket nemzetközi szerveknél és kongresszusokon, foglalkozik a p. képviselők ügyeivel. Sajátos körülmények között, p. megbízásból intézi a ppi székek betöltésével, létesítésével és megváltoztatásával kapcsolatos teendőket. Ahol szükséges, a kormányokkal tárgyalást folytat ezekről az ügyekről. E.P.

Erdő 1991:226.