🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Áldásy
következő 🡲

Áldásy Antal (Buda, 1869. szept. 25.-Bp., 1932. júl. 14.): történetíró, egyetemi tanár. - Középisk. és egy. tanulm-ait Bpen végezte, 1891: tört-ből drált, majd egy é. a bécsi tört. int-ben írástört-ben és okl-tanban képezte tovább magát. 1892-94: Rómában és Bolognában kutatott. 1894: a M. Nemz. Múz. levtárában segéd, 1898: s-őr, s az egyetemes tört. mtanára a bpi egy-en, 1902: múz. őr, 1912: ig. őr, s az egy-en a kk. egyetemes tört. ny. r. tanára, 1924-25: a bölcs. kar dékánja. - 1908. IV. 30: az MTA l., 1926. V. 6: r. tagjává, 1915: a SZIA II. o-a tagjává választotta. 1914-től az MTA tört. biz. előadója; a M. Tört. Társ. választmányi tagja, jegyzője, titkára, alelnöke; elnöke volt a M. Heraldikai és Genealógiai Társ-nak. - M: A diplomatikai rendszerekről. Bp., 1890. - Anabaptisták a 16. és 17. sz-ban Mo-on. Uo., 1894. (Klny. Kat. Szle) - Olo-i tört. kutatások. Uo., 1894. (Klny. M. Kv-szle) - Szt Bernát élete és működése. Esztergom, 1894. (Klny. M. Sion) - Az 1707. é. ónodi ogy. tört. Bp., 1895. (Klny. Századok) - Regeszták a vat. levtárból. Uo., 1895. - A nyugati nagy egyhszakadás tört. VI. Orbán p. haláláig 1378-1389. Esztergom, 1896. - Telekessy István egri pp. elmozdítása és a róm. kúria. Bp., 1896. (Klny. Tört. Tár) - Az 1409. é. cividalei zsin tört. Uo., 1896. - IV. Kelemen p. egy regeszta kötete a M. Nemz. Múz-ban. Uo., 1897. (Klny. M. Kv-szle) - Pázmány Péter élete. Uo., 1898. - A nyugati nagy egyhszakadás tört-hez. 1. Az 1412-13. é. róm. zsinat. Esztergom, 1900. (Klny M. Sion) - A baseli zsin. áthelyezése Budára. Bp., 1901. (Klny. Bp. régiségei) - Zsigmond kir. és a velencei közt. Uo., 1901. (Klny. Századok) - A gr. Széchenyi család levtára. Uo., 1903. (Klny. M. Kv-szle 1902. évf-a) - Alsáni Bálint bíbornok. Uo., 1903. - Hg. Khevenhüller Metsch József emlékirata a M. Nemz. Múz-ban. Uo., 1903. (Klny. M. Kv-szle) - A M. Nemz. Múz. címereslevelei (1200-1868). 1-5. köt., a 3. köt-től s.a.r. Czobor Alfréd. Uo., 1924-38. - Pozsony vm. jegyzőkönyvei az 1650-1657 és 1665-1671 évekből. Uo., 1905. (Klny. Tört. Tár) - Név- és tárgymutató a gr. Zichy család okmánytára 1-6. köt-eihez. Uo., 1906. - Polgármesterválasztás Budán 1705-ben. Uo., 1906. (Klny. Századok) - Zsigmond cs-rá koronázása és a ném. zsidóság megadóztatása. Uo., 1906. - Mo. melléktart-ainak okl-tára. 2. köt. Thallóczy Lajossal. Uo., 1907. - Zsigmond kir. és a velencei közt. 1435-1437. Uo., 1907. - A gör. búcsú ügye a baseli zsin-on. Uo., 1909. - Zsigmond kir. viszonya Milánóhoz és Velencéhez róm. útja idején. Uo., 1909. - Zsigmond kir róm. cs-rá koronázása. Uo., 1913. (Klny. Századok) - Zsigmond cs. koronázása és a ném. városok. Uo., 1917. (Klny. Fejérpataky emlékkv.) - Csoma József l. tag emlékezete. Uo., 1917. - Lamprecht Károly külső tag emlékezete. Uo., 1921. - Emlékbeszéd Némethy Lajosról. Uo., 1922. (A SZIA emlékbeszédei I. 4.) - Címer-tan. Uo., 1924. - Fejérpataky László r. tag emlékezete. Uo., 1924. - A keresztes hadjáratok tört. Uo., 1924. (Szt István kv-ek 18.) - Monumenta Hungariae heraldica. M. címeres emlékek. 3. Uo., 1926. (Klny. Turul) - Pápai okl-ek. Összeáll. Fejérpataky Lászlóval. Uo., 1926. - Zsigmond kir. és Spo. Uo., 1927. - A 15. sz. nyugati elb. forrásai. Uo., 1928. - Adalékok a Bezerédj család tört-hez. Uo., 1929. (Klny. Turul) - Br. Patsor Lajos külső tag emlékezete. Uo., 1929. - A ném. zsidóság megadóztatása III. Frigyes koronázása alkalmából. Uo., 1932. - 1907-24: szerk. (1914-től Holub Józseffel) a m. családtört. és címertani folyóir-ot, a Turult; 1926-30: a Történeti Szemlét. - Betűjegyei: Á.; Á. A.; Á-y; -y.  T.E.

Pallas XVII:29. (*Bp.!) - MTA tagajánl. Bp., 1908:26. - KL I:35. - Századok 1932:7/8. sz. (Holub József) - Miskolczy István: Emlékbeszéd Á. A-ról. Bp., 1935. - Gulyás I:364. (*Bp.) - MÉL I:19. (*Pest!) - MTA tagjai 1975:4. (*Pest!)