Magyar Katolikus Lexikon > A > Ádány


Ádány András, Adány, Ádányi, SJ (Dormánd, Heves vm., 1715. dec. 27.-Esztergom, 1795. okt. 13.): tanár. - Nagyszombatban 1732.X: lépett a JT-ba, próbaévei alatt tanár a pécsi, majd a kassai gimn-ban. 1752: Győrött a r. növendékeket oktatta. 1753-55: a nagyszombati gimn. fiz-tanára, Nagyváradon, majd Ungváron hitszónok. 1760: a nagyszombati egy. teol. karának sztírásmagyarázat-tanára. 1761/62: a bölcs. kar dékánja. A JT föloszlatása után 1773: az esztergomi gimn. ig-ja. Fiz-kv-e a nagyszombati egy. első nyomtatott tankv-ei egyike, melyben az akkor modern newtoni alapon tárgyalta a fiz. elveit. Lat-ul verselt, s versben megírta Mo. tört-ét. - Fm: Fastorum Hungariae. 1-2. köt. Kassa, 1742. - Institutiones physicae generalis. Nagyszombat, 1744. - Philosophiae naturalis pars prina seu physica generalis. Uo., 1755. - Pars recentioris physicae. Uo., 1756. M.I.

Szinnyei I:66. (*dec. 18. v. 1716. dec. 18.) - Pallas I:83. - Heves vm. 1909:361. - Szentpétery 1935:661. - JTE 1942:979.