🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Ábedik
következő 🡲

Ábedik Péter, Bedik Mánug, pathai, gr. (Aleppó, Töröko., 1643-?, 1685): perzsa-örmény diplomata. - A szultáni szolgálat elől Rómába menekült, ahol a Propaganda Fide növendéke lett. Elvégezte a teol-t, de nem sztelték föl. 1667: Máté p. követ titkáraként Perzsiába utazott, a sah iszfaháni udvarában p. diplomata. 1671: az egyesítés érdekében az örm. és a georgiai katolikoszokat kereste föl. 1673: Násirvánban az érs-ké lett Máté követ titkára. 1675: a násirváni egyhm-t adminisztrálta az érs. távollétében. 1676: P. Piscopus ap. vikáriussal, a p. követével mint II. Szolimán sah követe utazott Bécsbe, hogy a török elleni szöv. létrehozásán munkálkodjék. 1677: közel-keleti szakértő a bécsi főhaditanácsnál. 1679: Rómában és Lengyo-ban hozott létre szöv-et a törökök Mo-ról való kiűzésére; ennek eredménye 1683: a lengy. sereg megjelenése és győzelme Bécsnél. 1684: pathai előnévvel m. grófi rangot kapott. 1685: követségbe indult Perzsiába, hogy rávegye a sahot a török elleni szövetségre, de útközben eltűnt. - Fm: Cecil Sutun. Bécs, 1678. (ném. és lat. nyelven.) K.D.

Kallós Lajos-Kerekesházy József: Á. gr. csodálatos élete. Bp., 1939. (Örm-ül is. Pázmáveb. Venezia, 1946-1956. Ford. P. Fogolyán Vilmos) - Kerekesházy József: A perzsa futár. Bp.,é.n. (m-ként szerepeltetve!) - Korbuly-Simon Bp., 1983:22.