Magyar Katolikus Lexikon > Ö > őskeresztények


őskeresztények: az →ősegyház hívei, akiket Palesztinában nazarénusoknak, 'názáretieknek', Antiochiában khrisztianoinak, 'krisztusiaknak', 'keresztényeknek' neveztek (ApCsel 7).