🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > ősiségi pátens
következő 🡲

ősiségi pátens, 1852. nov. 29.: az →úrbérrendezést megelőző császári nyílt parancs. - Hatályon kívül helyezte a kir. és nádori jószágadományokat, a →magszakadás és →hűtlenség címén való visszaháramlás, a földesúr és jobbágy közötti öröklésjog rendszerét. Ezentúl az öröklött és szerzett, adományozott és másnemű vagyon tekintetében a ffi és nő közötti különbség sem az élők közötti vagyonátruházásban sem az öröklésben nem érvényesült. Az öröklött ősi nemesi birtok tulajdonosának megengedték, hogy a polg. törvénykv. hatályba léptétől 3 év alatt fiúörökösök javára végrendelkezzenek; az özvegyeknek és a női leszármazottaknak csupán az addigi törv-ek szerint. A családi hitbizományok érvényben maradnak. Erdélyre vonatkoztatva az ~t 1853. V. 1: adták ki. - Kiadása az osztr. polg. törvénykv. Mo-ra és Erdélyre való kiterjesztését jelentette. 88

Berzeviczy I:335.