🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > Ősy
következő 🡲

Ősy (1943-ig? Oberding) József György (*Bp., 1902. nov. 9.): közgazda, egyetemi tanár. - A bpi tudegy. közgazdtud. karán végzett és drált. Kolozsvárt részt vett a helyi kisebbségi földbirtokosok mozgalmában. Az Erdélyi Gazd. Egyes. (EGE) falusi gazdaköri szerzevezője, az Erdélyi M. Földhitelint. egyik alapító tagja, majd a Gazd. Hitelszövetkezeti Szövetkezetek titkára. 1944: a Ferenc József Tudegy. Közgadtud. Karán a szövetkezeti pol. mtanára, a Szövetkezeti Pol. Int. ig-ja. 1947: Egerben a M. Kat. Jog- és Államtud. Kar tanára. - Az Erdélyi Múz. Egylet jogi és társad-tud. szako. titkára, az Erdélyi Kárpát Egylet főellenőre, a Darányi Ignác Agrártud. Társ. és a Sajtókamara tagja. - M: Az erdélyi agrárreform. Kolozsvár, 1930. (Klny. Gazd. sérelmeink és kívánságok III. köt. „Az agrárreform és az agrárreformmal kapcsolatban megoldásra váró kérdések” c. műből) - A mezőgazd. hitelkérdés rendezésére irányuló törekvések a román törvényhozásban. Uo., 1932. (Erdélyi Tud-os Füzetek 49.) - A kolozsvári Gondoskodó Társaság. Uo., 1934. (Uaz 68.) - A korporativ állam. [Uo., 1934.] (Klny. Erdélyi Múz.) - A modern szövetk. mozgalom. Uo., 1934. - A gazd. konjunktura. (Uo., 1938] (Klny. Erdélyi Múz.-Egyes. XV. emlékkv-e) - A bukovinai magyarság településtört. és társadalomrajzi vázlata. Uo., 1939. (Klny. Hitel 1939:3/4. sz.) - A gazd. élet és a gazd. törvényhozás viszonya. Bev. előadása az EME Jog- és Társadtud. Szako. „A román gazd. törvényhozás utolsó húsz éve” c. 1938/39. é. előadássorozatához. [Uo., 1939.] (Klny. Erdélyi Szle 1939:3. sz.) - A m. szövetkezetek jogi helyzete Ro-ban. Lugos, 1939. (Klny. M. Kisebbség 1939:9. sz.) - A Siculicidium népe. [Kolozsvár, 1939] (Klny. Erdélyi Múz. Egyes. 1939. évi emlékkv-e) - A szövetkezeti mozg. eszméi. Uo., 1939. (Az Erdélyi Múz. Egyes. Jog- és Társad-tud. Szako. kiadványai IX.) - Kisebbségi szövetkezetek Ro-ban. Lugos, 1940. (Klny. M. Kisebbség 1940:3. sz.) - Az óromániai magyarság. Pécs, 1940. - 1941-43: a kolozsvári Szövetkezés munk. 88

Ker. m. közél. alm. III:237. (s. v. Oberding József György) - Sajtókamara évkv-e Bp. 1943. (s.v. Oberding József György) - MTC 1944:494. (s.v. Ősy József) - Tóth 1948:22. (s.v. Ősy József)