Magyar Katolikus Lexikon > Ö > Őrdarma


Őrdarma, 1894-ig Őr és Darma, v. Ung vm. (Sztorozsnicja, Ukrajna): 1. plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. felsőungi esp. ker-ében. A 14. sz: Hewr. Darma 1333, Őr 1400: már pléb. A hitújításkor mindkettő megszűnt, de Őrt 1711: újraalapították. Gót stílusú tp-a helyett 1784: újat építettek Kisboldogasszony tiszt-ére. 1834: földrengés rongálta, a boltozatot ki kellett cserélni. 1900: leégett, 1901: építették újjá. 1949: a hatóságok bezárták, 1989: visszaadták. 2002-ig újjáépítették. - A két falu 1850: már egy egyhközs. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyakönyvei 1742-től. Anyanyelve 1880: m., ném., szl. 2003: a lit. nyelve szl. - Filiái 1904: Bátfa, Botfalva, Koncháza, Lakárd, Minaj, Siskóc, Tarnóc (közülük Bátfa és Tarnóc a reformáció előtt pléb.); 1993: Koncháza, Minaj, Sislóc, Tarnóc. - Plébánosai: 1804: Patala József, 1849: Nagy Sándor, Christian János, Némmethy Károly, Gaalhomoky Ambrus, Kucsay Ferenc, 1868-1905: Laurenszky Ferenc, 1905-15: Havasi József, 1912: Lőrincz István, 1945-47: Horváth Ágoston. - 2. g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. ungvári esp. ker-ében. 1690: már létezett. Tp-át 1690: Szt Miklós tiszt-ére szent. Anyakönyvei 1815-től. Anyanyelve 1880: rutén. 1989 u. szerveződött újjá. - Lakói 1900: 1532; 1904: 472 r.k., össz. 1532; 1910: 1282; 1920: 1266; 1940: 1161 m., 6 ném., 64 szl., 126 ruszin; 427 r.k., 639 g.k., 1 g.kel., 42 ref., 3 ev., 245 izr., össz. 1357; 1944: 1305; 1989: 170 m., 370 szl., 1460 ukrán, össz. 2080; 1991: 750 r.k. B.L.B.-**

Schem. Univ. 1842:627. - Schem. Szat. 1901:90. - Schem. Szat. 1904:295. - Botlik-Dupka 1993:212. - Schem. Transcarp. 1996:13; 2000:58. - Pápai 2003:162.