Magyar Katolikus Lexikon > Ö > ösztöke


ösztöke: vasalt végű bot, mellyel bökdöséssel nógatják az ökröket (Bír 3,31; 1Sám 13,20; Préd 12,11). - Az ~ ellen rugdalózni szólás a nagyobb hatalommal való szembehelyezkedés hasztalan voltára utal (vö. ApCsel 26,14).