🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > örmény liturgia
következő 🡲

örmény liturgia, Világosító Szent Gergely liturgiája: →Szent Jakab apostol liturgiájából kialakított mise az →örmény szertartásban. - Állandó részei. A hívek térdelés helyett a megfelelő alkalmakkor (pl. evangélium, átváltoztatás, Úrfelmutatás) felállnak. A pap csak áldás, evangélium és a homília alatt fordul a hívek felé. A szentmisében igen kevés a változó rész. Az előkészülettel (beöltözés) kezdődik, ezt követi a bevonulás, bevezetés (keresztvetés, lépcsőima, bűnbánat, 42. zsoltár, oltárhoz vonulás és az áldozati adományok előkészítése (proszkomidia). Tömjénezés ünnepi alkalmakkor van. - Igeliturgia: bev. ének (zsámámud, azaz introitus, változó antifóna); könyörgések, közben a kar a változó →sárágánt énekli; kis bemenet, a kar a →Triszágiont énekli, a pap a segédkezőkkel az ap. örm-eknél, de ünnepélyes alkalmakkor a kat-oknál is feltartott evangéliumos kv-vel megkerüli az oltárt; egyetemes könyörgések ünnepi lit-ban, zsoltárvers; úsz-i ap. olvasmány(ok); változó alleluja-vers; evangélium; homília a kat. liturgiában (az ap. örm. lit-ban az áldozás előtt van); hitvallás (az örm. hiszekegy többes szám első személyben van, és kissé hosszabb mint a latin egyházé); Világosító Szt Gergely imája; kérések (ekténia, károz) ünnepi lit-ban; békekérés. - Az áldozat liturgiája: nagy bemenet, megalé eiszodosz, veráperum (az ap. örm-ek ilyenkor a proszkomidia helyéről az oltárt körüljárva hozzák az áldozati adományokat); kerub-ének (változó) ünnepi lit-ban; kézmosás; felajánlás (Alexandriai Szt Atanáz imája); békecsók (köszöntés); praefatio ünn. lit-ban; Sanctus (Szurp, szurp...); átváltoztatás, megemlékezés (anamneszisz); felajánlás; a Szentlélek lehívása (epiklészisz); megemlékezések (Szűz Máriáról, szentekről, élőkről és holtakról, Szt Choszrov hálaadó imája); a hívek közbenjárás-kérése (ekténia); Miatyánk; úrfelmutatás; kenyértörés; szentáldozás két szín alatt, a borba mártott ostyával (a borhoz ma már a kat-oknál sem öntenek vizet); hálaadás; purifikálás; áldás, elbocsátás (a sekrestyében: hálaadás). - Az Ádvent Vízkereszt előtt 50 nappal kezdődik, első napja a →Mária Oltalma vasárnap. Szám L.

Lippay 1934:124. - Örm. kat. szentmise követése örm. és m. nyelvű hívek számára. Szerk. Guzsik Tamás. Uo., 1997. - Guzsik Tamás-Zsigmond B. és munkatársaik: Szent lit. a kat. örm. szertartás szerint. Uo., 2003.