🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > öröknaptár
következő 🡲

öröknaptár: eszköz, vagy táblázat, amelyből megtudható, hogy egy múlt- vagy jövőbeli dátum a hétnek melyik napjára esik. Az ~ a hét napjainak folyamatosságán és a napcikluson alapul, amely szerint 28 év után az év minden napja a hétnek ismét ugyanarra a napjára esik. - Léteznek rövid, pl. egy évszázadra, vagy hosszú időtartamra, pl. több mint egy évezredre érvényes ~ak. Ez utóbbiak érvényességének kidolgozóik által előszeretettel választott alsó időhatára gyakran 1582, a Gergely-féle naptárreform bevezetésének éve, a felső pedig 2199, ameddig a Gauss-féle húsvét-dátum számítási szabály érvényes. - A legrégibb nyomtatott naptárak (Friedrich Peypus 1513: Nürnbergben kiadott egy évre szóló naptárát megelőzően) mind ~ak voltak. Az első nyomtatott m. nyelvű ~t 1545-50: Székely István adta ki Krakkóban. - A modern m.  ~ak szerkesztői közül kiemelkednek: →Gárdonyi Géza író, Kőnig Dénes (1884-1944) matematikus, Móra Károly (1899-1938) csillagász és Szőke Béla (1894-1980) gépészmérnök. A Szőke Béla és húga, Anna által közösen kidolgozott, 1582-3200: érvényes ~t a MTA Társadalmi és Történettudományi Osztálya 1959: jutalomban részesítette. Grafikus ~ukat később továbbfejlesztették, egyszerűsítették és érvényességét 4900-ig terjesztették ki. - A nemzetközileg legismertebb ~ az Elizabeth Achelis (1880-1973) által  kidolgozott világnaptár, melyben az év bármely napja minden esztendőben a hétnek ugyanarra a napjára esik. Naptárának azt a hátrányát, hogy az év végére beiktatott héten kívüli nap (ún. 'World-day”) megszakítaná a hetek folyamatosságát, a Juhász Bálint és Dr. Juhász Bálint által kidolgozott és 1981: publikált, szökőheteket alkalmazó - a világnaptárral egyenértékű - ~ küszöbölte ki. - Léteznek tematikus ~ak, pl.: bibliaolvasó, liturgikus, zsinagógai stb. - A kora újkori nagy látványórákon  (pl. a strassburgi Münsterén) alkalmaztak először ~ funkciót teljesítő mechanizmust, ill. kijelzéseket. Az első ~as karórát 1925: a Patek Philippe svájci óragyár készítette. T.J.P.

Knauz 1876:58. - Csillagászati évkv. az 1963. évre. Szerk. TIT Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Bp., 1962:264. (Szőke Anna-Szőke Béla: Grafikus ~) - Természet Világa 1981. IX. 9: 422. (Juhász Bálint-Juhász Bálint Dr.: ~ és szökőszabály) - Schalk Gyula: Idők - Korok - Naptárak. Naptártört. és naptárszerkesztés. Bp., 1993:144. - Abeler, Jürgen: Ullstein Uhrenbuch. Eine Kulturgeschichte der Zeitmessung. Frankfurt a. M.-Berlin, 1994.