Magyar Katolikus Lexikon > Ö > önkielégítés


önkielégítés, önfertőzés (lat. masturbatio, ipsatio): a nemi szervek szándékos izgatása nemi öröm szerzése céljából, halálos bűn a →természetes erkölcsi törvény és a →hatodik parancsolat ellen. - Az ~ önmagában és súlyosan rendetlen cselekedet, mert lényegében mond ellent a szexuális képesség rendeltetésének, s korlátozza a másik emberre irányuló személyes szeretetet. Felborítja a szeretet rendjét, mely szerint az igazi szerelemnek a teljes, kölcsönös odaadás és az emberi élet továbbadása összefüggésében kell megvalósulnia. Az ~ e rend által megkövetelt szexuális kapcsolaton kívül esik. - Alapvető oka a nemi ösztön maga, ami különböző hatásokra megerősödhet. A mélylélektan szerint az ember nemi érése az autoerotikából a homoerotikán keresztül vezet a heteroerotikáig. A fiatal nemisége számára még nem nyílt meg az út a partner felé, a fiatal ember magára van utalva, autoerotikus. Ált. véletlenül fedezi föl, hogy az ébredő és egyre erősödő nemi ösztön ~sel kielégíthető. Ha az ~ bizonyos koron túl is megmarad, azt bizonyítja, hogy az ember megrekedt az autoerotikában v. visszaesett oda. Oka lehet az élvezetkeresés, de sokan csupán a más módon leküzdhetetlennek tűnő feszültségtől szabadulnak meg ~sel. Veszélye abban áll, hogy gyakori ismétlésre késztethet, s ezzel az egészséget károsító és a személyiség érését akadályozó szenvedéllyé válhat. - Az ~t egyszerű természeti népek is tiltják. Damjáni Szt Péter: Liber Gomorrhianus (PL 145, 159) c. írásával Szt IX. Leó p-tól (ur. 1049-54) kért megfelelő büntetést a klerikusok között előforduló ~re (D 687-688). VII. Sándor p. (ur. (ur. 1655-67) 1665: a →laxizmust elítélő gyűjt-ében az ~ pontos meggyónását írta elő (DS 2044). B. XI. Ince (ur. 1676-89) 1679: szintén elítélte a laxista tételt, mely szerint az ~ csak pozitív törv. miatt tiltott (DS 2149). - A lelki életben az ~ az →áteredő bűnből fakadó gyengeség, a tőle való szabadulás a megtisztulás és a tiszta élet értéke megtapasztalásának egyik alapvető formája. Ezért az Egyh. minden pszichológiai és eü. megfontolás ellenére az ~től való tartózkodásra, a szokástól való megszabadulásra buzdít és segít mindenkit a szentgyónással és a szentségi élettel. - Az erkölcs ter-én kívül esik az álomban bekövetkező orgazmus. - Az ~ nem tévesztendő össze az →onániával, sem a →homoszexualitással. **

Persona humana 9. - Hörmann 1976:1413. - KEK 2352.