🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > önkényuralmi közoktatásügy
következő 🡲

önkényuralmi közoktatásügy, 1849. nov. 6.: Br. Karl Geringer (1806-89) belügyi osztályfőnök kerületeknek írott körrendelete szerint az oktatást elemi, közép- és főiskolákra osztották. A népiskolák szellemi vezetője a hitközs., a pol. közs. csak anyagi ügyekben illetékes; a didaktikai felügyelet az áll. küldötté. Kétféle középisk. van: a gimn. és reálisk., tanárképzése az osztr. törv. szerint történt. A népisk. nyelve az anyanyelv, a középisk. tannyelve a lakosság nyelve, esetleg két nyelv. A ker. biztosok mellé tanfelügyelőket/szakfelügyelőket rendeltek. Ezek feladata volt az olyan isk. bezárása, ahol nem volt kellő tanerő, v. politikailag veszélyes volt (pl. jogi lyceumok). A gimn-ok egy részét erre hivatkozva megszüntették v. algimn-má/alreálisk-vá alakították. A jogi tanf-ot csak ott tarthatták meg, ahol a fil. kar az egyetem módjára szervezhető, s különösen az osztr. jog tanításáról kellett gondoskodni. 88

Berzeviczy I:139.