Magyar Katolikus Lexikon > Ö > önkényuralmi közigazgatási beosztás


önkényuralmi közigazgatási beosztás, 1849. nov.: Katonai alapon szervezték. Katonai kerületek: Budapest (kerületi parancsnok: Florian von Macchio tábornok), Pozsony (Gerstner), Sopron (Allemann), Kassa (Bordolo), Nagyvárad (Braunhoffer) és Temesvár (Mayerhoffer). - A katonai ker-eket 15 polgári ker-re tagolták: 1. budapesti (főbiztosa Szentiványi Vince), 2. székesfehérvári (Dőry Gábor), 3. pécsi (Auguszt Antal), 4. pozsonyi (Cziráky János gr.), 5. trencséni (Forgách Antal gr.), 6. besztercebányai (Andreánszky Sándor), 7. lőcsei (Péchy Imre), 8. kassai (Szirmay Sándor gr.), 9. ungvári (Villecz Ignác), 10. egri (Kapy Ede), 11. debreceni (Uray Bálint), 12. nagyváradi (Józsa Péter), 13. szegedi (Gaál Ede), 14. temesvári (Mocsonyi András), 15. zombori (Nikolich Izidor). - A parancsnokok mellé a m. ügyekben tájékozatlan osztr. miniszteri biztosokat osztottak be, mivel Schwarzenberg hg. és Bach belügymin. véleménye szerint bizalmi feladatra a m. alkalmatlan. - A közigazg. szervezetet követte a bírósági: az első fokúak a járásbíróságok, a másodfokúak a törvényszékek és az 5 ker. főtörvényszék, székhelyeik: Pest, Sopron, Nagyszombat, Eperjes, Debrecen, majd a legfelsőbb törvényszék. 88

Berzeviczy I:138.