🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > ökumenikus imahét
következő 🡲

ökumenikus imahét: a keresztények egységéért végzett imádságok hete, január 18-25. →ökumenizmus - 1. Előzményei. Pallotti Szt Vince (†1850) indította el az évente, vízkereszt oktávájában tartott közös imát a római S. Andrea-tp-ban az ortodox egyh-zal való újraegyesülés végett. - Skóciában egy É-amerikai kapcsolatokból 1740: indult pünkösdista mozgalom megújulási indítéka magába foglalta a minden egyh-zal és egyh-ért végzett imát. 1820: Rev. James Haldane Stewart kiadta a Javaslatok a keresztyének ált. egységére a Szentlélek kitöltése érdekében c. munkáját. 1840: Ignatius Spencer katolizált lelkész szorgalmazta az Imaközösség az egységért létrehozását. 1846: Londonban megalakult az Evangéliumi Aliánsz (Evangelical Aliance): 50 felekezetből 921 résztvevő csatlakozott. Bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért. 1867: az anglikán pp-ök 1. →Lambeth-konferenciája határozatainak bev-jében javasolta az egységért való imádságot. 1886: Mo-on először hirdették meg az Aliánsz-imahetet nyilvánosan a Kálvin téri ref. gyülekezet Baldácsi-termében. - XIII. Leó p. 1894: szorgalmazta az imanyolcadot az egységért Pünkösd nyolcadában. - 1908: megtartották a Paul Wattson r.k. pap által kezdeményezett Imanyolcadot az egységért. - 1926: a Faith and Order mozgalom megkezdte a Javaslatok a keresztény egységért folytatott imanyolcad c. felhívás kiadását. 1935: a fr. Paul Courtier r.k. pap szót emelt az Egyetemes imahét a keresztény egységért megtartásáért. 1958: az Unité Chrétienne közp-ja (Lyon, Fro.) és az Egyh-ak Világtanácsa „Faith and Order” Biz-a megkezdte az ~ anyagának közös előkészítését. 1964: a II. Vat. Zsin. ökumenikus dekrétuma hangsúlyozta, hogy az ökumenizmus lelke az imádság, és szorgalmazta az ~ megtartását. 1966: az Egyh-ak Világtanácsa „Faith and Order” Biz-a és a vat. Keresztény Egység Titkársága megkezdte az ~ szövegének közös előkészítését, azóta Mo-on is minden évben megtartjuk. - 1995: megjelent II. János Pál p. →Ut unum sint enc-ja az ökumenizmusról. 1997. VI. 23-29: a II. Eu. Ökumenikus Nagygyűlés ált. ülésein minden egyh. szorgalmazta az egység mielőbbi megvalósulását. **

LThK 1993. VII:1030.