Magyar Katolikus Lexikon > Ö > Öveges


Öveges József, Szűz Máriáról nev., Piar (Páka, Zala vm., 1895. nov. 10.-Bp., 1979. szept. 4.): egyetemi tanár. - A középisk-t a győri bencés gimn-ban kezdte, 1912. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn. 7-8. o-át Kecskeméten végezte. 1915-: Bpen teol-t tanult. 1917. XII. 24: ünn. fog-at tett. 1919: a bpi tudegy-en mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett, 1920. VII. 4: pappá szent. 1919: Szegeden, 1922: Tatán, 1924. Vácott, 1930: Tatán, 1940: Bpen gimn. tanár. - 1922. XI: cserkésztiszti vizsgát tett. A cserkészvezetői tanf-ok rendszeres előadója. - 1946/47: a bpi Műszaki és Gazdtud. Egy. Szaktanárképző Int-ének fizika mb. előadója, 1947/48: a M. Közgazd.tud. Egy. kinevezett tanára. 1948-55: nyugdíjazásáig a bpi Áll./Apáczai Csere János Ped. Főisk. tanszékvez. tanára. A M. Rádióban és 1958-: a M. Televízióban tartott előadás-sorozataival az új hazai termtud. ismeretterjesztés megalapozója. 1958-: a M. Televízió 100 kérdés c. műsorának műsorvez. főszerk-je. 1945-48: az Orsz. Közművelődési Tanács, 1920-79: a Tud. Ismeretterjesztő Társ. (TIT) tagja. Emlékére évente orsz. ált. isk. fizikaversenyeket rendeznek. - M: Fizika. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Bp., 1941. (SZIT gimn. tankv-ei) - Fizika. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Uo., 1942. (Uaz) - Piaristák a XIX. és XX. században. (Bp., 1942: Lutter Nándor 1820-1891) - Összefoglaló kérdések fizikából. Szerk. Közrem. Holenda Barnabás, Simonffy Jenő. 2. átd. kiad. Uo., 1943. (SZIT isk. segédkv-ei) - Atombomba. Az atomenergia felszabadítása és jövője, házilag végezhető kísérletekkel, ábrákkal. Bev. Sík Sándor. [Uo., 1946.] - Bev. a természettanba. Uo., 1948. (Új nevelés kvtára 11.) - A legújabb kor fizikája. (Közrem. Fenyő István, Lukács Ernőné) Uo., 1951. (3. kiad. 1954) - Az élő fizika. [1.] (Közrem. Fenyő István, Lantos Vera) 2. Elektromosságtan és az élet. (Közrem. Lukács Ernőné, ifj. Gellért Oszkár) 3. Az elektronok nyomában. (Közrem. Lukács Ernőné, ifj. Gellért Oszkár) Uo., 1952-55. ([1.] köt. 2. kiad. 1954, 2. köt. 2. kiad. m-rumén közös kiad., 3. köt. 2. kiad. uaz) - Fizika. Az ált. isk. ált. továbbképzés és az ált. isk. okt. káderképzés tananyaga. (Öveges József: Bev. az atomfizikába) Uo., 1952. (Ped. továbbképzés) - Elektromosságtan és élet. Uo., 1953. - Játékos fiz. kísérletek. Mozgások és erők. Uo., 1953. - Kis fizika. (Közrem. Lukács Ernőné, ifj. Gellért Oszkár). 1. Erők és mozgások. Hangtan, féntan, hőtan. 2. Elektromosságtan, elektromos sugárzások, atomfizika. Uo., 1953-54. (Műveltség kvtára) - Túl a rádióhullámokon. A fény. Uo., 1957. (Ember és világ) (M-rumén közös kiad. is) - Mikroszkóp és használata. Uo., 1960. (Gondolattár 4.) - Kísérletezzünk és gondolkozzunk. 500 fiz. kísérlet. Uo., 1960. - Tudomány, technika, élet. Uo., 1960. - Érdekes fizika. Uo., 1963. - Sugárözönben élük. Uo., 1968. - Elektrotechnika. Uo., 1970. - Színes fiz. kísérletek a „semmiből” Uo., 1977. (ném-ül is) - Játékos kísérletek az elektronnal. Uo., 1981. - Nagy Öveges kv. Vál., szerk. Simonffy Géza. Uo., 1989. 88

Nagy Zoltánné: ~. Ajánló bibliogr. gyerekeknek. Debrecen, 1989. - Öveges József Orsz. Ált. Isk. Fizikaverseny Tata, 1991., 1992., 1993. (3 db) Szerk. Vida József. Bp., 1993; Uaz 1991-1995. Összeáll. Berkes József. Uo., 1995. - Kovács Mihály: ~. Bp., 1993. (2. kiad. 1995) (M. pedagógusok) - Koltai 1998:283. - Gulyás/Viczián XIX:980.

Öveges Kálmán, ifj. (Tét, Győr vm., 1863. szept. 28.-Győr, 1931. márc. 21.): tanítóképzői tanár. - Tanítói okl-ét 1880: a győri kat. tanítóképzőben szerezte. Csanakfaluban, Öttevényben, Téten, 1889: Győrszigetben tanító, 1894-1925: nyugdíjazásáig a győri főreálisk. és a győrszigeti iparos tanoncisk. rajztanára, a győri tanítóképző gyakorló isk. vez-je. 1905: a Győregyhm. Kat. Tanítóegyes. egyik alapítója, 1918: a Kat. Tanítóegyesületek Szöv. eln., majd díszeln. - M: Földr. előismeretek. Győr vm. és Győr város rövid földrajza a győrvm. népisk. 3. o. sz. Györffy Jánossal. Bp., 1904. (2. kiad. 1913) - Hangutánzó ABC a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagával. Wiemann Bélával. Uo., 1905. (3. kiad. 1909) - Vezérfonal az Öveges-Wiemann-féle hangutánzó ABC-hez. Uo., 1905. - Fali olvasótáblák az Öveges-Wiemann-féle hangutánzó ABC-hez. [Uo., 1905?] - Földünkről és környezetünkről. Uo., 1906. (Új kis tükör a m. nép sz. 1.) - Tudnivalók a term-tan köréből. Uo., 1907. (Uaz 2.) - Melyben a gőzről és egyebekről lészen szó. Uo., 1908. (Uaz 3.) - Olvasókv. a kath. el. isk. sz. 2. o. A lakóhelyi ismeretek anyagával. Wiemann Bélával. Uo., 1908. - Az egészség kv-e a m. nép sz. Átnézte és helybenhagyta Párdány Emil. Uo., 1909. (Új kis tükör a m. nép sz. 4.) - A mi hazánk. A m. kirság földrajza a m. nép sz. 1-2. füz. Uo., 1910-11. (Uaz 5-6.) - Olvasókv. kath. el. isk. sz. 3. o. A földr. alapfogalmak teljes anyagával. Wiemann Bélával. Uo., 1911. (2. kiad. 1920) - Olvasókv. kath. el. isk. sz. 4. o. Uazzal. Uo., 1912. - Olvasó- és tankv. a gazd. ismétlőisk-k számára. Fiúk és leányok tananyaga. 1. r. Dreisziger Ferenccel és Rovó L-val. Uo., 1922. - Győrött a Dunántúli Hírlapnak 1901. I. 1-1902. VII. 31: főmunk., 1928. I. 15-1929. IX. 2: fel. szerk-je, 1903-11: a Győr-Egyházmegyei Katholikus Tanügy kéthetenkénti lap szerk-je és kiadója, 1911. I-: a Győregyházmegyei Tanügy szerk-je, 1924-1928. IX: a Nemzetnevelés (Népnevelő) társszerk-je. 88

Baranyai-Keleti 1937:101. - Sziklay 1941:139. - Horváth 2000:132. (141.) - Gulyás/Viczián XIX:981. - Győri életrajzi lex. Győr, 2003.