🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > Örményes
következő 🡲

Örményes, Ermény, v. Temes vm. (2000: Gherman, Ro.): egykori obszerváns ferences kolostor. - Dentától DK-re, Gyerman falujával azonos helyen a Remetei Himfy család birtoka volt, amikor 1366-69: annak két tagja volt a bolgár bán. Vsz. ebben az időben telepedtek le itt a bosnyák obszerváns ferencesek, akiknek Armenis ktora az 1585-i ktorjegyzék szerint a kevevári custodiához tartozott. 1399: a török közelsége miatt már elpusztult. H.F.

Karácsonyi II:43.

Örményes, Örvényes (Zala vm.), 2004: hegyközség Kehida határában: A Zala menti Csány határában már 1263: fönnállott a Szt Mária Magdolnáról nev. remeteség az Elek szg-en. A barátok meghatározatlan időben áttelepedtek a közeli dombok között fekvő ~re. 1378: perjelük a r. hozzájárulásával a régi mon-t és tartozékait a csányi nemeseknek adta egy cserjésért az új mon. mellett. 1381: János esztergomi prép., továbbá Miklós és István, a Kanizsai család tagjai az ~ birtokot írásban is a →pálosoknak adták, addig ui. az adományról nem volt okl.; ugyanekkor Kehida határában a Zala folyón egy malmot is kaptak, amely később 4 kerékkel működött. Mindezért napi 2 sztmisét tartoztak mondani az adományozók szándékára. 1388: kaptak először egy szőlőt, 1389: Kanizsai Jánostól egy szg-et Kehida és Kallósd között, melyet később Barátszigetnek neveztek. 1393: búcsúkiváltságot nyertek tp-uknak IX. Bonifác p-tól. 1418/19: további szőlőkkel gyarapodott birtokuk. 1420: a Kanizsai családtól megkapták a Ny felé szomszédos Erdőnémetfalvát (2003: Ligetfalva). 1459: 3 budai házuk közül 2-t cserébe adtak a mon-tól D felé fekvő Szentpéterúr és Rokolyán birtokok részeiért. 1467: az ~től É-ra eső, Zalaszentgrót melletti Csáfford (Fényesháza) és mellette Bagota egy része jutott tulajdonukba. 1479: Szombathelyi Tamás gen. perjel az ~i mon-ban írásban igazolta Polyáni János veszprémi knk. és 10 nemes származású hívő fölvételét a r. confraternitásába. 1551: a tör-ök feldúlták, a sírokat feltörték, 2 szerz-t megöltek. I. Ferdinánd kir. (ur. 1526-64) megerősítette ~ birtokait, több közeli pálos mon. birtokaival együtt, melyek lakói ~re húzódtak a török veszély miatt. 1576: ~en tartották a pálos r. ált. kápt-ját, és azon megválasztották Ternavai Istvánt generális perjelnek (1576-93), aki 1578: az ~i, a nagyvázsonyi, s az enyerei mon-okat javaikkal együtt a tör. veszély miatt bérbe adta. Ezzel a pálosok utolsó dunántúli otthonukat is kénytelenek voltak elhagyni. 1786: még jelentős falak álltak az ~i mon. helyén, 2003: bozót és kevés törmelék jelzi. Okl-ei fönnmaradtak. H.F.L.

DAP II:138. - Zalai Gyűjt. 1980/81:37. (Guzsik Tamás) - Folis Historica 1993:89. (Őze Sándor)