Magyar Katolikus Lexikon > V > Vidovszky


Vidovszky Kálmán (Gyoma, Békés vm., 1888. ápr. 25.–Bp., 1932. júl. 8/9. éjjelén): evangélikus lelkész, cserkészvezető. – A középisk-t Szarvason és Békéscsabán, a teol-t Pozsonyban végezte, 1910: lelkésszé avatták. 1910–28: Békéscsabán a fiúgimn. hittanára. 1912–16: az Aurora irod., zenei és képzőműv. kör háznagya. Megszervezte a gyulai ev. egyhközs-et. Az I. vh. alatt a menekültek segítője, majd tábori lelkész. 1918. X: a forr. idején a rend fenntartására a polgárőrség szervezője; 1919. I. 1–1921. VI: a főgimn. kormányzóbiz. pénztárosa. Békéscsaba oláh megszállása idején, a Békésmegyei Függetlenség c. lap szerk-je, majd a Körösvidék lap fő- és fel. szerk-je. Bpen 1929. II–1932. VII: a Luther Otthon ig-ja és a bpi Ev. Leánylíc. hittanára. Epekőműtétje utáni szövődményekben halt meg. A bpi Kerepesi-temetőben 1933. X. 30: fölavatott síremlékét 1944: a bombázások elpusztították; a 13. sz. Ezermester cserkészek Ságpusztán az erdőben állították föl emlékművét. – A cserkészet kezdetekor ~ alapította a gimn. 184. sz. Csaba cserkészcsapatát, melynek 1921. IX. 7–1927. II. 1: parancsnoka. Időközben a →Magyar Cserkészszövetség V. Szegedi Ker. ellenőrzője. 1925 Pünkösdjén sikeres cserkésznapot rendezett. 1926: a →Nemzeti Nagytábor fogadó biz-ának vez-je. 1927. II-: a M. Cserkészszöv. orsz-os ellenőre, az őrsvez. és tiszti táborok előadója és vez-je; a felejthetetlen esti tábortüzek rendezője. 1929: a III. (angliai) dzsemborin vez-ével táborlátogatásaikkal kezdték a kapcsolatok kiépítését a rokon népek cserkészeivel. Ezután orsz. társeln. 1933. VIII: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón a sajtóügyeket irányította. – Írásai: Ny-mo-i Híradó (1910), békéscsabai ev. gimn. értes. (1912, 13, 14 kirándulási beszámolók), Az öregcserkészet útján. (Bp., 1929: Magatartás a társad. életben), Fiatal magyarság (Bp., 1930), A középisk. tárgyak egymásra vonatkoztatása a gyakorlatban (Bp., 1930: Vallástan), A m. sport pantheonja 3. köt. (Bp., 1932: Húsz évvel ezelőtt alakult meg az első cserkészgárda). – M: Csendes hangok a háború zajában. Beszédek és imák. 1–2. köt. Békéscsaba, [1915] – Emlékezés Orbán János főgimn. 7. oszt. tanuló hősi halált halt szakaszvezetőről. Uo., 1916. – Dániai levelek. M-ok a 2. Cserkészolimpiászon. Békéscsaba, 1924. – Imádkozó fiúk. Imádságok a mindennapi és a cserkészéletben. Bp. (ny. Békéscsaba), 1929. – Vázlatok a cserkészéletből. [Rajzolta Márton Lajos] Szerk. Bp., 1929. (fr-ul és ném-ül is) – A M. Cserkészszövetség legutóbbi évei. S.a.r. Sztrilich Pállal, Zsembery Gyulával. Uo., 1928. – Cserkésznaptár 1931., 1933. Szerk. Közrem. Frank Kálmán, Kordos László. Bp., 1931. (A M. Cserkész kv-ei 131.); Uo., 1933. – Bpen 1927–31: A Magyar Cserkész könyvei sorozat (83–131. sz.) szerk-je. – Békéscsabán 1919. V. 15–1920. II. 2: Koppányi Gyulával a Békésmegyei Függetlenség napilap fel. szerk-je, a Körösvidék napilap 1920. III. 30–1927. I. 18: főszerk-je és 1922. IV. 9–1923. XII. 31: fel. szerk-je is; Bpen 1927. II. 15–1932. VII: a M. Cserkész főszerk-je. Bo.J.–Fe.Má.–88

Barthos–Csetri 1923:23; 1925:19. – ~ búcsúztatása Békéscsabáról 1927. I. 29-én. Békéscsaba, 1927. – Barthos–Csetri–Luttor 1931:60. – Békés m. sajtóbibliogr. 1974:82, 245. – A békéscsabai gimn. 125 éve. Isk-tört. tanulm-ok. Szerk. Kruchió Gábor. Békéscsaba, 1980:190. – Bodnár 1989:124. Arck. – A m. cserkészet tört. 1910–1948. 1989:395. –Gulyás–Viczián XXXI. (kz-ban)