Magyar Katolikus Lexikon > V > Városligeti (Jáki) kápolna


Városligeti (Jáki) kápolna   →Szent Lászlóról nevezett Városligeti (Jáki) kápolna