Magyar Katolikus Lexikon > S > szovjet-lengyel háború


szovjet-lengyel háború, 1939. szept. 16.-szept. 29.: szovjet területszerző háború, a →Molotov-Ribbentrop paktum végrehajtása. - Amikor a villámháborúban (IX. 1-17.) ném. csapatok IX. 17: Varsótól ÉNy-ra 170.000 lengy. katonával letétették a fegyvert, a SZU, azzal az ürüggyel, hogy meg kell védenie a K-Lengyo-ban élő oroszokat és ukránokat, IX. 17: vasárnap hajnali 3 órakor tájékoztató jegyzéket próbált átadni a lengy. nagykövetnek, közölvén, a szovjet-lengy. egyezmények érvényüket vesztették; 5 órakor a Vörös Hadsereg a határ teljes hosszában megkezdte a paktumban kijelölt ter. megszállását. A fehérorosz Mihail Kovalev tábornok Minszk térségéből támadott Grodno-Białystok, az ukrán Szemjon Tyimosenko tábornok Vinnyica térségéből Ilyvó (Lemberg)-Stanislau (Stanislawow) irányába. A lengy. csapatok a túlerő elől visszavonultak, IX. 17-18: a lengy. korm. Ro-ba menekült, ahol tagjait internálták, a menekültek költségeinek fedezésére hivatkozva lefoglalták a Lengy. Nemz. Bank menekített aranykészletének felét. IX.18: a szovjet és a ném. csapatok találkoztak Breszt-Litovszknál, IX. 19: megszállták Vilnát (Vilnius), IX. 20: Grodnót és Ilyvót. IX. 27: a szovjet csapatok a Vereckei-hágónál és a Tatár-hágónál elérték a m. határt. A két támadó közé került lengy. hadsereg fölbomlott, akik nem tudtak Mo-ra menekülni (számuk X: kb. 100.000-re növekedett), fogságba kerültek. IX. 28: Varsó védői megadták magukat a németeknek; Moszkvában szovjet-ném. barátsági szerződést kötöttek, a Bug folyót jelölték érdekövezetük határának. XI. 10: Litvániának adták a lengy-litván határvidék egy részét Vilnával, cserébe Litvánia engedélyezte a Vörös Hadsereg helyőrségeit ter-én. Az elfoglalt ter-en X. 22: 'választásokat' rendeztek a Białystokban székelő Ny-Fehéroroszo-i, ill. az Ilyvóban székelő Ny-ukrajnai népi gyűlésbe, melyek „kérésére” XI. 29: fölvették őket a Fehérorosz SZSZK-ba és az Ukrán SZSZK-ba, állampolgárságot adva minden lakójának, mely katonai szolgálatra is kötelezett. Lengyo-nak kb. a felét, kb. 14,3 millió lakossal kebelezték be (a ném-ek elől menekülteket nem számítva), ezek fele fehérorosz és ukrán volt, a SZU e ter-et a II. vh. után is megtartotta. - A ~ban a lengy-ek vesztesége kb. 70 ezer halott, 133 ezer sebesült (többsége a németekkel szemben), 694 ezren ném., 217 ezren szovjet hadifogságba kerültek. 40 ezer katona Mo-ra, 20 ezer Ro-ba, 14 ezer Litvániába, 1300 Letto-ba menekült. A lengy-ek szerint a szovjetek vesztesége 737 halott és 1859 sebesült. A szovjet hadifogságba került lengy-ek közül kb. 14.800 főt, többségében katonatisztet →Katyn körzetében Sztalin parancsára 1940. IV: tarkón lőttek. 88

Perényi 1962:369. - Jerzewski, Leopold: Katyn, 1940. Szekszárd, 1990. - Kapronczay Károly: Akkor nem volt Lengyo. Lengy. menekültek Mo-on, 1939-44. Bp., 1992. - Sípos 1994:10. - Paczkowski, Andrzej: Fél évszázad Lengyo. tört-éből, 1939-1989. Ford. Pálfalvi Lajos. Bp., 1997. - Szokolay Katalin: Lengyo. tört. 2. jav. kiad. Közrem. Illés Pál Attila. Uo., 1997. - Gilbert, Adrian: A ném. villámháború. (Lengyo. megszállásától El-Alameinig, 1939-1943) Ford. Zsolnai Lajos. Debrecen, 2001. (20. sz. hadtört. A II. vh. hadjáratai)