Magyar Katolikus Lexikon > S > szovjet-csehszlovák szerződés


szovjet-csehszlovák szerződés, Moszkva, 1945. jún. 29.: Kárpátalja szovjet bekebelezésének elismertetése. - Az I. vh-s orosz hadicélok között már szerepelt a ruszinok lakta ÉK-i m. vm-k elszakítása. E cél megvalósítására a Szovjet Hadsereg a néhány hete megszállt Kárpátalján 1944. XI. 2: összehívatta a Kárpát-ukrán Nemzeti Bizottságok I. Kongresszusát, mely kimondta, hogy Kárpát-Ukrajna (Kárpátalja) „ősi hazájával”, az Ukrán Szovjet Szoc. Közt-gal kíván egyesülni, amit a csehszl. kormány elismert. A jogi látszatot betartva csehszl. részről Z. Fierlinger (1891-1976) min-eln. és V. Clementis (1902-52) külügymin., szovjet részről V. M. Molotov (1890-1986) külügymin. írta alá a ~t, mellyel Kárpát-Ukrajnát (Kárpátalját) egyesítették az Ukrán SZSZK-val. A ~hez csatolt pótjegyzőkv. közös határmegállapító biz. kiküldéséről intézkedett; lehetővé tette a csehszlovákiai orosz és ukrán, ill. a kárpátaljai cseh és tót lakosok elköltözését. A SZU-hoz csatolt Kárpát-Ukrajna (Kárpátalja) határát, az új csehszl-szovjet határt az 1938-as határvonal alapján állapították meg. Kárpátalján kívül a SZU-hoz csatolták Bátfa, Csap, Gálocs, Kisrátót, Kisszelmenc, Kistéglás, Nagyrátót, Palágy, Palágykomoróc, Palló, Szürte, Tiszaásvány és Tiszasalamon m-ok lakta falvakat [oly módon, hogy a m-ok lakta Nagyszelmenc (v. Ung vm.) falut még 2005: is szögesdrót határkerítés vágta ketté]. A ~ a ratifikációs okmányok kicserélésével 1946. I. 30: lépett érvénybe; amit a SZU utódállamaként alakított Ukrán Közt. örökölt. - Előtört-éhez tartozik, hogy 1944. V. 11: K. Gottwald (1896-1953) moszkvai rádióbeszédében arról biztosította Cseho., Morvao., Szl. és Kárpátukrajna népeit, hogy „ a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg nem kíván beavatkozni Csehszlovákia belügyeibe és nem kényszeríti rájuk társadalmi rendjét”, annak ellenére, hogy „Berlin és Budapest urai, valamint a prágai, pozsonyi és ungvári szolgáik” éppen ettől féltik a cseheket, szl-okat és kárpátukránokat. Az új Csehszlovák Köztársaságot „megtisztítják” a német és a magyar „szeméttől”. 88

Diplomáciai lex. 1967. (s.v. csehszlovák-szovjet szerződés) - Fedinec 2002:415. - Popély 2006:67.