Magyar Katolikus Lexikon > S > szociális felügyelő


szociális felügyelő, 1945. aug. 12.-1948. szept. 5.: szociálpolitikai hivatalnok. - Feladata a törvényhatóság szociálpol. igazgatási munkájának figyelése, javaslattétel a problémák megoldására. - 1945. VIII. 12: a 6300/1945. ME sz. rendelettel a →szociális tanácsadó szolgálat pótlására hozták létre, de nem a Belügymin. (mint előde), hanem a Népjóléti Min. keretében, a szociális főfelügyelők alá rendelve. Szervezték a kirabolt, lerombolt Mo. szociálpol. gondozását, a hadigondozást. A 137/1945. (IX. 27) NM. sz. rendelet szerint a ellátták a hadifogolyszolgálatot, a Siess! Adj! Segíts! (SAS) mozgalom vezetését. Felügyeltek a közjóléti szövetkezetekre, elbírálták az egyéni segélykérelmeket, átvették a 7770/1948. sz. rendelettel megszüntetett közjóléti szövetkezetek jogkörét. A ~ tanácskozási joggal tagja volt a helyi törvényhatósági és a közigazg. biz-nak. A 9140/1948. sz. rendelettel 1948. IX. 5: jogutóddá a népjóléti bizottságot téve, a ~ munkakört megszüntették. 88

M. Közl. 1948. VII. 22. - A m. áll. szervei 1944-1950. Bp., 1985. II:607.