Magyar Katolikus Lexikon > S > szociális erények


szociális erények: 1. tág értelemben minden →erény, mivel az erények alanya is, tárgya is mindig kapcsolatban van a →közösséggel. Még az →isteni erények is ~, mert az embert mint a közösség alkotóelemét legmélyebb dimenzióiban teszik jóvá. - 2. szoros értelemben azok az erények, melyeknek elsődleges tárgya a →közjó, célja a közösségi élet harmóniája: →igazságosság, →szolidaritás, →szubszidiaritás. **