Magyar Katolikus Lexikon > S > szlovák-lengyel háború


szlovák-lengyel háború, 1939. szept.: területszerző háború a szláv szomszéd ellen. - →Szlovákia a Nagynémet Birod. első fegyveres szövetségeseként - a →Csehszlovákiától 1938 őszén elcsatolt falvak visszaszerzésével indokolva - megtámadta Lengyo-ot. A német-lengy. háború idején 114.000 tartalékost hívtak be. A lengyelek elleni háborús részvételért a németek Szlovákiát ill. galíciai ter-eket (Stanislau, Nadworna, Kolomea térségét) ígérték Mo-nak, de a Kassa-Homonna-Lupkow vasútvonal ném. használatára ill. csapataik átvonulására vonatkozó kérést gr. →Teleki Pál kormánya IX. 9: megtagadta. A Kassa-Nagyszalánc vasút használatát, amit a bpi tót követség szóbeli jegyzékben IX. 10: kért, visszautasította azzal, hogy erőszakos kísérlet esetén mozgósítják a körzet m. haderejét. IX. 10: érkezett Mo-ra az első lengy. menekült, akit a IX. 18: megnyitott m. határon, a Vereckei-, Tatár- és Jablonkai-hágón át kb. 100.000 fő (polgárok és zárt egységekben katonák) követett. A tót csapatok a 14. ném. hadsereg alárendeltségében megszállták a Kárpátok É-i peremén Alsólápos, Bélakorompa, Dercsény, Feketebérc, Felsőlápos, Frigyesvágása, Kislápos, Nedec, Répásfalu, Szentmindszent, Szepesgyörke, Újbéla, Újterebes gorál (kárpáti lengyel) többségű falvakat, melyeket Mo. trianoni fölosztásakor Lengyo-hoz csatoltak; továbbá a volt Szepes vm. Alsólehnic, Erdős, Felsőlehnic, Javorina, Medzibrodie, Tarhegy falvakat (1544 lakossal), az árvai Hladovka és Szuchahora, a trencséni Cserne, Fenyvesszoros, Sziklaszoros falvakkal együtt, amik az I. →bécsi döntés után 1938. XI. 1-1939. IX. 10: Lengyo-hoz csatolva a krakkói vajdaság Nowy Targ-i járásához tartoztak. A tótok elfoglalta 584 km2 ter-en 23.662 lakos, ebből 14.546 (61,47%) lengy., 8379 (35,42%) tót, 399 (1,69%) ném., 230 (0,97%) m., 108 egyéb nemzetiségű élt. 1945: a korábbi határt állították vissza. 88

Mo. a II. vh-ban. 1997:415. (s.v. szlovák fegyveres erők) - Ravasz 2002:14.