Magyar Katolikus Lexikon > S > szigetközség


szigetközség: olyan község, mely nem a saját főhatósága területén létezett. - A →nemesi vármegye idején, a birtokadományozások ill. telepítések révén alakult ki, amikor a nagy uradalmakról leválasztott birtoktesteken keletkezett falvakat más birtokos telepítései övezték. A m. önkormányzati rendszerben gyakori. Pl. a →Szepes vármegye ter-én létezett →tízlándzsás szék sem összefüggő, határos falvak településtömbje, Bethlenfalva, Hadusfalva Matyasóccal és Mecsedel a többi közs. határával nem érintkezett 3 külön szigetet alkotott. Erdélyben az 1744: kettéválasztott Fehér vm-ből →Felső-Fehér vármegye 19 földrajzilag össze nem függő részből állott. →Szeben széknek a →Szelistye széken és a talmácsi uradalmon kívül külön darabjai: Hortobágyfalva, Kerc, Kolun, Apátfalva, Mese, (Szász)Keresztúr, Miklóstelke, Nagyekemező, Kisekemező, Bolkács és Zsidve. A →Belső-Szolnok vármegyéhez tartozott (Szilágy)Szécs közs-et minden oldalról →Kraszna vármegyei falvak vették körül, a →Közép-Szolnok vármegyei Vaja krasznai, Kispacal →Közép-Szolnok vármegye és →Bihar vármegye közötti ~ volt; stb. A közigazgatást átalakító →vármegyerendezés az 1876:33. tc-kel a ~eket a körülvevő vm-be kebelezte. 88

Edelényi-Szabó 1928:687.