Magyar Katolikus Lexikon > S > szerzetesek és apácák elhurcolása


szerzetesek és apácák elhurcolása, 1950. jún. 7.-dec. 5.: a kommunista önkényuralom legnagyobb egyházellenes támadása. - 1950. V. 31-VI. 1: a M. Dolgozók Pártja Közp. Vezetősége Révai (Lederer) József programadó beszéde után határozott a „klerikális reakció” elleni harcról. VI. 7: és VI. 9: a Belügymin. IV. főo. 11/1950. sz. rendeletére a „közbiztonsági és közrendészeti érdekekre” hivatkozva, 320 szerz-t és 6-700 apácát éjszaka kitelepítettek a jug. határsávból és Szentgotthárdról. Ez főpróbája volt a →szerzetesrendek föloszlatása programjának. VI. 12: a Belügymin. (vezetőik meghurcolása nélkül) föloszlatta az 1945 tavasza óta ismét működött szabadkőműves páholyokat. VI. 16: az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kiürítette az egri ciszt. rházat, VII. 4: letartóztatta Meszlényi Zoltán cpp-öt, az esztergomi főegyhm. kormányzóját és VI. 17: →Kistarcsára internálta. VI. 18/19. éjjelén 1120 szerz-t és apácát Székesfehérvárról és a bpi →Bernardinumból Előszállásra és Pásztóra hurcoltak. - VI. 20: Grősz József érs. a ppi kar elnöke tárgyalást javasolt Darvas (Dumitrás) József vallás és közokt. min-nek, melyet VI. 28: megkezdtek. VII. 3: Velehradban (Csehszl.) meghirdették a „békepap” mozgalmat. VII. 5: az esztergomi főkápt. helynökévé →Beresztóczy Miklóst választották. VII. 11-VIII. 14: újabb 187 szerz-t, a vasvári, szombathelyi és soproni domonkos rházak lakóit Máriabesnyőre és Egerbe hurcolták. VII. 15: a Néphadsereg intézményeiben utolsóként a szombathelyi honvédkórházban tartottak istentiszt-et. VII. 28: államosították az iragalmasrendi gyógyszertárakat. VIII. 1: a Pázmány Péter Tudegy. aulájában 273 fővel megtartották az első papi →békegyűlést. VIII. 23: Tolnai Gábor (1910-90) VKM-osztályvez. azonnali hatállyal fölmentette a Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Karának minden tanárát, ezzel megszüntette az egy. teol. képzést Mo-on. VIII. 30: a pp-kari értekezlet elfogadta az →Állam és Egyház közti megállapodást, melyet VIII. 30: aláírtak (a M. Közlönyben soha nem adták ki). IX. 7: az Elnöki Tanács 34/1950. sz. tvr-ével a bencés, piar., kapisztránus ferences és Szegény Iskolanővérek tanítórendek kivételével megvonta a 23 ffi (2582 fő) és 40 női (8956 fő) rend működési engedélyét, a 635 rházat fölszerelésével és tartozékaival kisajátították, 8 kat. gimn-ban kezdhettek tanévet. IX. 15: szigorították az isk. vallásokt. föltételeit, melyet hetente egy napon az utolsó tanóra után lehetett megtartani. IX. 22: lejárt a jelentkezési határidő azon szerz-eknek, IX. 29: azon betegápolói képesítésű apácáknak, akik a termelésben ill. a közületi kórházakban kívántak elhelyezkedni. A 4 r. 9 rháza és 8 gimn-a kivételével X. 7-XII. 5: az addig le nem foglalt szerz-házakat el kellett hagyni a szerz-eknek és apácáknak, ezzel 2300 szerz-t és 8800 apácát közösségétől, otthonától, foglalkozásától és ingóságaitól megfosztva földönfutóvá tettek. 88

Balogh-Gergely I:291.