Magyar Katolikus Lexikon > S > szív imádsága


szív imádsága: 1. tág értelemben minden →imádság, mert bármilyen módon és szavakkal imádkozik az ember, mindig az egész ember, a →szív imádkozik. Ezért a szívet az oltárnak is mondják. - 2. szoros értelemben a) a →Jézus-imádság egyik változata, főként a keleti egyházban. - b) Nyugaton a ~ →dialógus Istennel, főként az →elmélkedésben és a →szemlélődő imádságban; a ferences és a kármelita lelkiség sajátja. Az imádság magasabb fokán a ~ fokozottan passzív jellegű, egészen a szótlanságig. - c) A 17-18. sz. fr. isk-kban a ~ az Istenhez vezető belső út része lett (A. Piny, Madame Guyon, J.-P. de Caussade). Ném. nyelvter-en a ~ alatt az ev. misztikus Gerhard Tersteegen (1697-1769) prózájának és dalainak imamódját tartják. **

Schütz 1993:361.