Magyar Katolikus Lexikon > S > színház


színház (lat. theatrum): 1. a →hellénizmus egyik jellegzetes intézménye. Palesztinában elsősorban Nagy Heródes révén vált ismertté, aki Josephus Flavius szerint (ZsidHáb 1,21,5) Cezáreán kívül még Szidonban és Damaszkuszban is épített ~at. (Talán a szamariai ~ is az ő nevéhez fűződik.) Amikor Heródes a zsidó hagyományok figyelmen kívül hagyásával Jeruzsálemben is épített ~at (ZsidTört 15,8,1), a vallásos körök heves ellenállását váltotta ki. Egyébként ennek a város D-i részén keresett épületnek még nem sikerült a nyomaira bukkanni. - 2. Az ApCsel 19,19 említette efezusi ~, amint azt a föliratok is tanúsítják, egyszersmind az a hely is volt, ahol a nép a gyűléseit tartotta. Az ásatások során kb. 24.000 személy ülőhelye került felszínre. - 3. A 1Kor 4,9: a ~ képes értelemben szerepel; Pál és ap-társai az evang. hirdetésekor ugyanúgy látványul szolgálnak a világnak, mint a halálraítéltek, akik az arénában életre-halálra küzdenek. R.É.

BL:1722.