Magyar Katolikus Lexikon > S > Szulincsák


Szulincsák László (*Ungvár, Ung vm., 1892. jan. 14.): gimnáziumi igazgató. - A középisk-t Ungvárt végezte, a bpi Tudegy-en jogot és teol-t is tanult, melyből végbizonyítványt, 1918: m-tört. szakos tanári okl-et szerzett és drált. Bpen gyakorló tanár, Ungvárt a g.k. tanítóképző tanára, Munkácson és Huszton, 1935-44(?): Ungvárt (1941-44: a ruszin tannyelvű) gimn. ig-ja és a cserkész szervező biz. eln. 1938. X. 15: az akkor alakított kárpátaljai ruszin/ukrán kormány tanügyi előadója. 1939. II. 17: a Mo-i Ruszinszkóiak Egyes. ungvári eln-e. Az ungvári g.k. Kultúregyesület eln., a Ruszj SK tb. eln., a M-Orosz Nemz. Színház Egyes. eln., a Duchnovics Kultúregyes., az ungvári és az ungvm. Népművelési Egyes. vál. tagja. - M: Mikor történt a kárpátalji rutének betelepülése hazánkba? Ungvár, 1918. 88

Ker. m. közél. alm. II:1048. - Ung vm. 1940:204. - Jámbor 1942:313. - Fedinecz 2002:464.