Magyar Katolikus Lexikon > S > Szombathelyi Püspöki Levéltár és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Levéltár


Szombathelyi Püspöki Levéltár és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Levéltár, 1777-: Legrégibb okmánya 1565-ből, néhány az alapítást megelőző időszakból való. A legértékesebb az egyházkormányzati iratok fondja, az Acta cancellariae. Jelentősebb irategyüttesek: a Püspöki Szentszék, a canonica visitatiók, az intimata, valamint az isk. vonatkozású fondok, állagok. Az Egyhm. Főtanfelügyelő iratai 1928-: önálló regisztraturát képeztek. Ppi körlevelek, javadalom-összeírások, számadások, tp-leltárak, pp-ök és lelkipásztorok személyi iratai, a papnevelő int., a kőszegi →Kelcz-Adelffy Árvaház fondja is értékes forrásként szolgálnak. Az egyhm. tp-airól, épületeiről készült tervrajzok, a püspökség birtokainak térkép-gyűjt-e is a kutatók rendelkezésére áll. - A Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan Magán Levéltáráról okl-es adatok vannak. A levtár kialakulása a kápt. írásbeli tevékenységével függ össze. Az általa kibocsátott első ismert okl-ek a 13. sz-tól maradtak ránk. A megnövekedett iratállománynak külön helyiséget alakítottak ki, Vasváron a kápt. tp-ában őrizték. Az 1289-i tűzvész súlyos károkat okozott a levtár anyagában, mely az 1311-i tűzvészben majdnem teljesen megsemmisült. - A levtárat Vasvárról a török veszély miatt az 1578:20. tc. értelmében Szombathelyre szállították, és a vár tp-ában helyezték el. - A →szombathelyi székesegyház felépítése után a kápt. levtár részére külön termeket alakítottak ki. Az őrzött anyagot többször rendezték, idő- és tárgyi rendet alakítottak ki. - A ~ 2 nagy egységre oszlik: hiteleshelyi és magánlevéltárra. Az 1850:29. sz. rendelet értelmében a hiteleshelyi levtárat át kellett adni a vm. levtárnak. A II. vh. alatt a hiteleshelyi levtárat a háborús veszély elől vidékre menekítették, a szegyh-at 1945. III. 4: ért bombatámadás során a hiteleshelyi anyag így nem szenvedett kárt, a magánlevéltárat azonban súlyos veszteség érte. Az iratok rendje felbomlott, egy részük elpusztult. Jelenleg az 1980-as évek rendezési munkáinak eredménye kutatható. A levtárban lévő, 1226-1669: kelt okl-eket a Diplomatoriumba sorolták. Az 1600-as évektől fondokba sorolták az iratokat: kápt. ülések jegyzőkv-ei, canonica visitatiók, kinevezések, ogy. iratok, alapítványok iratai képeznek nagyobb terjedelmű fondokat. A magánlevéltár őrzi a kápt. birtokok igazgatásának iratait, urbáriumokat, úriszéki pereket, különböző összeírásokat. Megtalálhatók a birtokokra vonatkozó térképek is. A szem. birtokainak kezelését a kápt. intézte, így a szem. gazd. iratait is a kápt. levtár őrzi. Kiss Mária