Magyar Katolikus Lexikon > S > Szombathely-Székesegyház (Sarlós Boldogasszony)


Szombathely-Székesegyház (Sarlós Boldogasszony), Vas m.: plébánia a v. győri, majd a szombathelyi egyhm-ben. - 1298: már létezett. Tp-át 1298 e. Szt Márton tiszt-ére sztelték. A pléb-t 1638: alapították újra. Tp-a 1777: →szombathelyi székesegyház lett. Mai tit-a Sarlós Boldogasszony. Org-ja a II. vh. bombázásában elpusztult, ideigl. 1949: Ádám József (1/6 m/r) építette újjá. Mai felfüggeszett mechanikus org-ját →Áment Lukács OSB tervei alapján 1999: az Aquincum Orgonagyár készítette. Akv-ei 1675-től. Kegyura 1880: a pp. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m., ném., horvát; 1940: m., ném., horvát. - Plébánosai: 1298: Pál és Gergely, 1328: Miklós, 1331-62: Pál, 1416: János, 1421: Márk, 1429: Simon, 1469-70: István, 1493: István, 1504: Péter. 1565-85: Nagy Benedek, 1588: Újlaki Lajos, 1591: Theömbeöl István, 1595: István, 1606-11: Bácsmegyey Mihály, 1613-14: Pápay János, 1614: Nyilas Péter, 1616: Tordai (Berényi) György, 1619-27: Sobry Márton, 1628: Szabó György, 1632-38: Fölnémeti Mihály, 1642: Folnay Ferenc, 1644-46: Philippasich Péter, 1648: Gálos Gergely, 1656: Fenessy Mihály, 1658: Geörgei János György, 1660-62: Petheő János, 1666: Huzó Péter, 1668: Tornyay András, 1670: Farkas István, 1673: Tormássy Péter, Lóránt Pál, 1675: Ozoly Ferenc, 1681: Kiss János, 1685: Kazó István, 1698: Gyöngyösy András, 1700: Kontor Szabó István, 1707: Vargyassy András, 1710-12: Nagy Ferenc OFM adm., 1715: Szombath Miklós, 1723: Békássy Ferenc, 1739: Déri Ferenc, 1746: Kiss Dániel, 1749: Hajgathó Péter, 1757: Csődy Pál, 1764: Gusály János, 1779: Kapronczay Mihály, 1796: Bőle András, 1810: Török József, 1830: Krancsics József, 1840: Laky János, 1852: Tóth Zsigmond, 1853: Boross Károly, 1884: Horváth István, 1902: Gaál Sándor, 1937-59: →Szendy László, 1951: Zenz Péter adm., 1957: Galambos Miklós adm., 1959: Fazekas Jenő, 1982: Póka György, 1987: →Sill Ferenc, 1989: →Tibola Imre. - Lakói 1840: 3852 r.k., 51 ev., 6 ref., 72 izr., össz. 3981; 1910: 25.620 r.k., 48 g.k., 25 g.kel., 1582 ev., 636 ref., 6 unit., 3125 izr., össz. 31.042; 1983: 15.000 r.k. - 2000. XI: hozzá tartozik a 387. sz. Szily János cserkészcsapat. - Kat. sajtója: 1882: Herkó Páter, 1894-1919: Szombathelyi Újság, 1895-1904: A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja, 1904-17: Nevte Peno Poprijeta Devica Marija, 1904-17: Gyermekvédelem, 1913-15: Szombathelyi Kis Újság, 1914: és 1917: Marijin List, 1914-19: Novine, 1920-28: Missziós Lapok, 1924-42: Ifjúság, 1926-40: Dunántúli Tanítók Lapja, 1930-31: A Ferences Szt Erzsébet Plébánia Értes., 1930-36: Plébániai Tudósító, 1935-: Missziós Értes., 1937-47: Szombathelyi Kat. Tudósító, 1938-39: Magyar Jövő, 1942-48: Ferences Ifjúság, 1944: Szt Ferenc Világi Rendje, 1958; 1975-84: A Szombathelyi Egyhm. Hivatalos Közleményei, 1988-89: Szt Erzsébet Plébánia Értes., 1989: Székesegyházi Főpléb. Értes. (szerk. Tibola Imre, Salamon Viktória, megj. negyedévenként), Ifjú Hírmondó, 1990: Szt Flórián. - 1992: nyílt meg a Ppi Ált. Isk., 1994: a prem. Szt Norbert Gimn., 1996: az Egyházmegyei Óvóda. - Üldözött papjai: →Harangozó Ferenc, →Pataki László, →Süle Ferenc, Tibola Imre. - Belovich Ferenc (*1915) szombathelyi hitoktató 1945: nyomtalanul eltűnt. - Lelkes József (1918) ppi számvevő 1956. XI. 4-17: vizsgálati fogságban, majd 1957. III. 9: a pp-várból hurcolták el izgatás vádjával (Bpen látta a Sztálin-szobor ledöntését, s ezt elmesélte ismerőseinek), IX. 6: szabadult. - Schimmer Józsefet (*1933), a KPI hatodéves fölszentelt papját 1957. V. 13: letartóztatták, s a Kedves Barátom c. brossúráért 2. é. ítélték. Tibola Imre-88

Aggházy II:276. - Schem. Sab. - Hetényi Varga I. - MKA 2000:522.