Magyar Katolikus Lexikon > S > Szolcsányi


Szolcsányi Ernő, Istenes Szt Jánosról nev., Szoltsányi, Piar (Privigye, Nyitra vm., 1755. márc. 3.-Korpona, 1832. aug. 23.): tanár. - 1772. XI. 1: lépett a r-be, 1775. V. 19: szerz. fog-at tett. A teol-t 1782-83: Nyitrán végezte, 1783. IV: pappá szent. 1784: Korponán, 1785: Privigyén, 1788: Szegeden, 1791: Debrecenben, 1794: Privigyén, 1796: Szegeden, 1799: Kecskeméten, 1800: Debrecenben, 1802: Besztercén, 1804: Temesvárt, 1806: Szegeden, 1807: [Nagy]Kanizsán a m. nyelv tanára. 1808: Veszprémben házfőn., 1809-32: Korponán h. rektor és spirituális. - M: Ode ad Illustr. ac. Rev. Dnum Nicolaum Konde episcopum Magno-Varadinensem cum in dioecesim suam primum ingrederetur. Pest, 1801. 88

Szinnyei XIII:1045. - Koltai 1998:376.

Szolcsányi Hugó, szolcsányi (Lubochna, Liptó vm., 1851. máj. 24.-Nagyvárad, 1906. márc. 24.): statisztikus, jogtanár, egyetemi tanár. - Aranyidkán, Szomolnokhután tanult, a gimn-ot Rozsnyón és Kassán végezte. A bpi tudegy-en és a kolozsvári Ferenc József Tudegy-en jogot tanult, ahol 1875. VII. 30: jog- és államtud. dr-rá avatták, 1877. VII. 1: a statisztika egy. mtanárává képesítették. 1873. II. 23: a vágsellyei közalapítványi kir. ügyészségen gyakornok, 1873. X. 17: az egri érs. joglíceum s-tanára, 1874. IX. 14: a m. közigazg. jog és statisztika h. tanára, 1877. IX. 3: rk., 1878. IX. 10: r. tanára. Nagyváradon 1893. VII. 14-1906: a kir. kat. jogakad. tanáraként a m. közigazg. és jog, a stat., a legújabb kor tört-e előadója. 1905 nyarán két fuldoklót mentett ki a Kőrösből. Szívszélhűdésben halt meg. - Írásai: Nagyváradi kir. kat. jogakad. alm. (1902/03-1903/04). - M: A morálstat. köréből. Eger, 1882. - Eu. államainak statisztikája kiváló tekintettel Mo-ra. Uo., 1885. - Eu. államainak alkotmányi és kormányzati szervezete (stat. szempontból). Uo.,. 1886. - Hazánk népszaporodási viszonyainak méltatása. Nagyvárad, 1895. - Mo. stat-ja, tekintettel Au-ra és Eu. kiválóbb államaira. I. A népesség. Uo., 1896. - Bevezetés a stat-ba. Uo., 1906. 88

Szinnyei XIII:100. - Nagyváradi kir. kat. jogakad. alm. 1905/06. Nagyvárad, 1906:37. (nekr.) - Heves vm. 1910. [műve itt: Eger város és vidékének szellemi és anyagi érdekei] - Márki 1922:161.