Magyar Katolikus Lexikon > S > Szociológiai és Vallásszociológiai Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége


Szociológiai és Vallásszociológiai Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége (ang. International Federation of Institutes of Social and Socio-Religious Research, FERES; fr. La Fédération international des institutes de recherches sociales et socio-religieuses, FERES): katolikus szociológiai kutatóközpontok munkáját összehangoló szervezet. - Elődszervezetét 1946: Jacques Leclercq kezdeményezésére Brüsszelben alapitották Katholiek Sociaal-Kerkelijk Institut (KASKI) néven. 1952: nemzetk. intézménnyé alakult Institut international catholique de recherches socio-ecclesiales (ICARES)/International Conference of Religious Sociology, majd La Fédération international des institutes catholiques de recherches socio-religieuses (FERES, Kat. Vallásszociológiai Kutatóintézetek Nemzetk. Szövetsége) néven, a II. vh. után növekvő számban létrejövő kat. szociológiai kutatóközpontok munkájának összehangolására és világszerte újabb intézmények létrehozásának támogatására. 1958-tól: ~. Vallási és szociális tárgyú kutatásokat végez nemzetk. szinten, hasonló vizsgálatokat segít nemz. keretekben, kapcsolatot biztosít az intézmények között. A kutatások eredményeit az egyhm-k és a szerzetesrendek széles körben használják a gyakorlati pasztorációban. Székhelye 1958: Fribourg (Svájc), 1964-: Brüsszel. - Fro-ban a vallásszociológia kezdeti lépései a J. L. Lebret OP által létrehozott Économie et Humanisme, a lille-i Centre diocésain d'études socio-religieuses, valamint a párizsi és lyoni Katolikus Intézetek nevéhez fűződnek. - Belgiumban a ~ tagszervezete a brüsszeli Centre de recherches socio-religieuses szolgálat, amely az egyhm-k és a szerzetesrendi vezetők irányítása alatt áll. Belgiumban a ~val párhuzamosan működik az ugyancsak J. Leclercq által létrehozott →Vallásszociológia Nemzetközi Szövetsége. - No-ban 1952: Königsteinben alakult meg a Katolisches Institut für Sozialforschung und Flüchtlingsfragen. Fő feladata a háború utáni menekülthullám szociális gondjainak a felmérése volt. Később egyhm. kezdeményezésre jött létre a Pastoraltheologisches Institut (Essen-Werden). - Au-ban Bécsben működik a Katolisches Institut für Kirchliche Sozialforschung. - Angliában 1953-tól a londoni Newman Demographic Survey végez vallásszociológiai kutatásokat. - Spo-ban először Jesus Irribaren végzett vallásstatisztikai vizsgálatokat, majd Rogelio Duocastella megalapította a Centro de Estudios de Sociologia Aplicada központot. Egy másik sp. intézmény, az Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana intézet Centro de Información y Sociología központja a ~val együttműködésben a D-amerikai kutatásokat alapozta meg. - Latin-Amerikában a ~val kutatási együttműködésben résztvevők hozták létre az első intézményeket, így Bogotában a Centro de Investigaciones Socialest (CIS), Santiago de Chilében a Centro de Investigaciones de Sociológia Religiosát, Mexikóvárosban a Centro de Investigaciones Socio-religiosast, Buenos Airesben a Centro de Investigaciones Sociales y Religiosast (CISOR) és Rio de Janeiróban a Centro de Estatística Religiosa e Investigaçones Sociaist (CERIS). - D-Amerika és Eu. mellett intézetei működnek É-amerikai, afrikai, D- és K-ázsiai országokban. - Tagsága 1999: 45 tagintézmény 32 országban, köztük Mo-on. - Közleménye 1959-: Social Compass (kéthavonta, angolul és fr-ul), mely eredetileg 1953-: a Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI) központ folyóirata volt. - 2006-ra a törzsszervezet működése leállt. Hatása elsősorban a világszerte működő szervezetek hálózatának munkájában tart tovább. N.D.

NCE VII:575.