Magyar Katolikus Lexikon > S > Szociális Front


Szociális Front, Bp., 1935. máj.: Az Új Kor folyóirat (1935-38) körének ifjú katolikusai, akik nem érvényesülhettek a →Keresztény Gazdasági és Szociális Pártban, de a kormánypártban sem kívántak dolgozni, 1935. V. elején lelki és szellemi mozgalomként létrehozták a ~ot, melynek célja egy össznemzeti szoc. mozgalom kialakítása valláserkölcsi alapon. A →Qaudragesimo anno szellemében kialakított új gazd. rendet kívántak, mely a magántulajdon alapján, a nemzeti jövedelem igazságosabb elosztásával fölszámolná a nyomort, megteremtve a dolgozók életlehetőségeit. 88

A ~ programja. Kiad. Nyisztor Zoltán. Bp., 1935. - Gergely 1993:110, 148. (G. szerint Szálasi Ferenc közös pártalakítást ajánlott Nyisztor Zoltánnak, aki azt elutasította)