Magyar Katolikus Lexikon > S > Szlávy


Szlávy József, érkenézi és okányi (Győr, Győr vm., 1818. nov. 23.-Zsitvaújfalu, 1900. aug. 8.): bányamérnök, koronaőr, miniszterelnök. - A Theresianumban tanult, 1844: a selmecbányai Cs. Kir. Bányászati Akad-n bányamérnöki okl-et szerzett. Az oravicai kincstári uradalomban bányamérnök, 1846-48: Budán a m. kir. udvari kamara titkára. 1848 nyarától az oravicai bányaigazg. kormánybiztosa, a cs. sereg előnyomulásakor hivatalát elhagyta, majd Duschek Ferenc (1797-1872) pénzügymin. államtitkár elnöki titkára. 1849: kormánybiztos Oravicán, ottmaradt a szabharc leveretése után is. Osztr. bíróság 5 é. börtönre ítélte, Olmützből 2,5 év után kiszabadult. 1852-: álmosdi (Bihar vm.) birtokán gazdálkodott. 1861: a →Helytartótanács tanácsosa, de a Schmerling-provizórium alatt egy időre visszavonult. 1863 elején Bihar m. adminisztrátora, 1865-67: Bihar vm. főispánja, 1867. III. 13-1869. X. 21: belügyi államtitkár és a Deák-párt programjával a tápéi ker. ogy. képviselője. 1870. V. 24-1872. XII. 5: földmívelési, ipari és keresk. min., 1872. II. 2-II. 10: vallás- és közokt. min. is, 1872. XII. 4-1874. III. 21: min-eln., 1872. XII. 5-XII. 15: honvédelmi min. is. 1873. XII. 19-1874. III. 21: pénzügymin. is és v.b.t.t. Megakadályozta, hogy az államháztartási hiányt az állami vas- és szénbányák, a vas és acélművek eladásával szüntessék meg. 1876, 1878 és 1879: a m. delegáció tagja. 1879. IV. 3-1880. IV. 12: a képviselőház elnöke, 1880. IV. 8-1881. XI. 20: közös pénzügymin. Az 1880. V. 21: létrehozott vallás- és tanulmányi alapot kezelő 15-ös biz. társelnöke. 1881. X. 12-XI. 20: megbízva a közös külügymin. alkotmányos képviseletével; 1882. XI. 30-1900. VIII. 8: koronaőr, 1885. IX. 18-1888. I. 12: a főrendiház 2., 1888. I. 12-1894. IX. 16: 1. alelnöke, 1894. IX. 16-1896. XI. 22: elnöke. 1884. VI. 7: az MTA igazg. tagja; a M. Földhitelint. ig-ja. - Beszédei az ogy. naplójában. 88

Sarkady István: Hajnal. Bp., 1873. Arck. - Vasárnapi Újs. 1894:40. sz. Arck. - Ország-Világ 1884:41. sz. Arck., 1900:23. Arck. - Szinnyei XIII:1016. - Akad. Értes. 1900. (Eötvös Loránd: Megemlékezés ~ről) - Daróczy 1923:203. - Eötvös Károly: M. alakok. Bp., 1932. - Sziklay 1941:158. - MTA tagjai 1825-1973. 1975:272. - Bölöny 1992:397. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)