Magyar Katolikus Lexikon > S > Szklár


Szklár Jenő (Munkács, Bereg vm., 1895. márc. 14.-Bp., 1967. jan. 10.): g.k. parókus. - 1914: Munkácson éretts., a hajdúdorogi egyhm. növ-eként a teol-t 1914-18: Ungvárt végezte. 2 é. magán leánygimn-ot tartott fönn Munkácson. 1920. XII. 19: Nyíregyházán pappá szent. Sárospatakon kp., 1921 tavaszán Kisdobrán (v. Zemplén vm.) a beteg parókus kisegítője, annak halála után 1922: utóda. 1921 nyarán a csehszl. hatóságok eljárást indítottak ellene azzal a váddal, hogy magyarosítja a helyi tótokat. A Kerszoc. Párt egyik járási vez-je. 1928: és 1935: a királyhelmeci járás képviselője és választmányi, 1938: Zemplén vm. tvhat. biz. tagja. A →Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület magyar g.k. ifj. egyhm. vezetője. 1943: Kisdobrán szolgált, a hajdúdorogi egyhm. tanügyi esp-e. 1945. IV. 14: Dudás Miklós pp. kinevezte annak a 4 magyar falunak ppi helynökévé, melyek a II. vh. után a hajdúdorogi egyhm-től elszakítva ismét csehszl. uralom alá kerültek. A csehszl. kommunisták nem feledték, hogy a visszacsatoláskor 1938 őszén ünnepléssel fogadta a „magyar megszállókat”, s hogy lánya elszavalta az eseményre írt hazafias költeményét. 1946. IX: Királyhelmecen a bíróság azzal a váddal, hogy „fegyveres ellenállást szervezett a csehszlovák hadsereg ellen” 2 é. börtönre és 15 é. jogvesztésre ítélte. A bíró a tárgyalás után közölte vele, ha áttelepül Mo-ra még a föllebbviteli tárgyalás előtt, minden holmiját átviheti. A kisdobrai hívek minden ingóságát áthordták a határon az 5 km-re lévő Dámócra, ~ cigányzenével kísérve, kocsin a csehszl. pénzügyőrök és csendőrök sorfala között hazaszökött Mo-ra. Nyugdíjazásáig Bagaméron parókus. 88

Madarász 1939:691. Arck. - Pilinyi 1943:50. - Schem. Hd. 1982:156.