Magyar Katolikus Lexikon > S > Szitás


Szitás, Szitásfalu, Sitaș (Nicorești, Bacău m., Moldva, Ro.): 1. falu az Ojtoz bal oldalán, a gorzafalva-tatrosi út mentén. Közig. Pârgarești községhez csatolták. - Szájhagyomány szerint szitakészítő magyarok alapították, akik vsz. a 17. sz. 2. felében menekültek ide Erdélyből. 1951: m. tannyelvű isk-jukban 2 tanító, 79 tanuló. „Lakói székelyek” (Weigand), „tiszta magyar falu” (Domokos), mindenki beszéli a magyar nyelvet (Tánczos). - 2. plébánia. 1842: Foksán, 1858: Gorzafalva, 1985: Satu Nou filiájából1999: alapították. Kicsike, négyzetalaprajzú Szűz Mária-tp-a 1912: épült. Filiája: Bahna. Lakói 1890: 135, 1912: 218, 1992: 902 fő; 1842: 14 r.k., 1851: 127 r.k., 1858: 101 r.k., 1868: 92 r.k., 1992: 901 r.k., 1 g.k., 2005: 932 r.k. lélek. H.P.

Weigand 1902. - Lükő 1936:174. - Gazda 2005:234.

Szitás Béla (Szelőce, Nyitra vm., 1920. aug. 15.-1967.): káplán. - Esztergomban 1945. VII. 8: pappá szent., Nagysallón és Hidaskürtön, 1947: Búrszentmiklóson kp. Visszaemlékezők szerint azért, mert egyszer már ült börtönben, a tót faluban könnyebben figyelhették. 1951. IV: internálótáborból szökött papok igyekeztek Au. felé. A megáradt Morva folyón nem tudtak átkelni, visszafordultak, a plnosnál kerestek menedéket. Tiltott határátlépésben való közreműködés címén 2 és fél évre ítélték. Papi hivatását nem gyakorolhatta. Kitanulta a gázszerelést, egy pincében találtak rá holtan, a kiömlő gáz ölte meg. 88

Havasy 1990:415. (4 év börtön) - Hetényi Varga I:246.