Magyar Katolikus Lexikon > S > Szimonídesz


Szimonídesz Lajos (Pusztaföldvár, 1884. nov. 4.-Bp., 1965. júl. 18.): evangélikus tábori püspök. - Pozsonyban ev. lelkészi és hitoktatói okl-et szerzett, majd Göttingenben és Bp-en tanult. Nagybörzsönyben lelkész. A Tanácsközt. idején direktóriumi elnök, részt vett a hgprím. birtok felmérésében, ezért 1922: egyh. tisztségétől megfosztották. - Takarékpénztári pénztáros, majd kv-kiadó cégvezetője, részt vett lex-ok, kv-ek szerkesztésében, cikkeket írt. - Mint ev. lelkészt 1948: beosztották a határőrséghez, belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, a prot. tábori ppség vez-je lett. 1949: vezérőrnagy, felavatták tábori pp-nek. 1950-: az állománytáblában lelkészség és megkülönböztető jelző nélküli tábori pp.. 1952. III. 1: Esze Tamás ref. lelkésszel együtt áthelyezték a Hadtört. Int-be, ahol parancsnoki beosztású munkatársként dolg., 1955: nyugdíjazták. - M: Jézus élete. Bp., 1922. - Szabad egyh. Uo., 1927. (A Századunk kvtára 1.) - A világ vallásai. Uo., 1928? - Primitív és kultúrvallások. Iszlám és buddhizmus. Uo., 1931. - Zsidóság és kerség. Uo., 1931. - Jézus és Mária ereklyéi. Uo., 1933. - Jézus Krisztus a harmadik birod-ban. Uo., 1937. - II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. Uo., 1940. - A Mercurius Veridicus ex Hungaria három száma 1710-ből. Uo., 1940. - A Rákóczi-kor újságirodalma 1700-1711. Uo., 1954. Varga József

Varga József: Soltész Elemér altábornagy, prot. tábori pp. Bp., 1999.