Magyar Katolikus Lexikon > S > Szilás


Szilás, Silas (a Saul név arám változata; lat. megfelelője Silvanus): Lukács evangélista szerint jeruzsálemi zsidókeresztény és próféta. - Fontos szerepet töltött be a jeruzsálemi ker. közösségben, talán azért, mert róm. polgár volt (ApCsel 16,37). A jeruzsálemi egyh. ~t és Júdást küldte el Antiochiába, hogy élőszóval közöljék az ap. zsinat határozatait (15,27-32). ~ Antiochiában maradt (15,34: Vg), s innen elkísérte Pál ap-t 2. missz. útján (15,40) Korintusig (18,5; 2Kor 1,19), és - Timóteussal - Bereában maradt (17,10-15). 1Tesz 1,1: és 2Tesz 1,1: Pálon és Timóteuson kívül Szilvánusz (= Szilás) a levél egyik küldőjeként szerepel, föltehetően Bereában végzett munkája alapján (vö. 2Kor 1,19 és 1Pt 5,12). R.É.

BL:1719.