Magyar Katolikus Lexikon > S > Szilárdfy


Szilárdfy Zoltán (Bp., 1937. nov. 6.-): plébános, művészettörténész. - A teol-t székesfehérvári egyhm-s kispapként 1956-61: a Szegedi Hittud. Főisk-n végezte. 1961. VI. 21: Székesfehérvárott szent. pappá. Csepel-I., majd Nagytétény, 1965: Székesfehérvár-Felsőváros, 1967: -Belváros kp-ja; 1973: Káloz adm-a, 1976-93: plnosa. - 1981: kitüntetéssel művtört. diplomát szerzett az ELTE Bölcstud. Karán. 1985: Barokk szentképek Mo-on c. köt-ével egy. dri c-et kapott. Az Orsz. Egyhműv. Tanács tagja. 1989-: a M. Képzőműv. Főisk-n, majd Egy-en a ker. ikgr. óraadó tanára, 1990: az ELTE, majd több féléven át a PPKE meghívott előadója. 1993-: betegszabadságon, 2000: nyugalomba vonult. - 1984: jutalomdíjat alapított, amelyet minden évben az ELTE azon végzős művtört.-hallgatója nyerhet el, aki a legjobb szakdolgozatot írta a ker. ikgr. tárgykörében. Henszlmann Imre-, 2006. XI. 20: Fraknói díjas. - Kutatási ter-e a ker. kultusztörténet, az óker. és barokk ikgr. Mo-on egyedülálló gyűjt-e gazdag tárháza a különböző műfajú, többnyire az iparművészet körébe sorolható devocionális tárgyaknak. 2007. XI. 16-2008. I. 20: „Gyűjtők vitrinje” c. kiállítása volt a Bpi Iparműv. Múz-ban. -  Fm: Barokk szentképek Mo-on. Bp., 1984. - Barokk kori kisgrafikai ábrázolások mo-i búcsújáróhelyekről. Tüskés Gáborral és Knapp Évával. Bp., 1987. - A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből I. 17-18. század. Szeged, 1995. (Devotio Hungarorum 2.) - A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből II. 19-20. század. Néprajzi Tanszék, Szeged, 1997. (Uaz 4.) - Ikográfia - kultusztörténet. Képes tanulm-ok. Szerk. Borus Judit. Bp., 2003. - Szt Imre ezer éve. Tanulm-ok. Szerk. Kerny Terézia. Székesfehérvár, 2007:112. (~: ami még hiányzik Szt Imre ikgr-jából). Kerny Terézia

Ars Hungarica XXV., Tanulmányok ~ 60. születésnapjára. 1997. (Mojzer Miklós: ~ köszöntése; Kiss János: A Szilárdfy-jutalomdíj; Kerny Terézia: A Constantia erénye) - Új Ember 2003. VII. 20:6. ([S. A] Smohay András: Dr. ~ Fraknói Vilmos díjban részesült) - Bpi Kv-szle 2004/3:206. (Prokopp Mária: Ikgr. és kultusztörténet) - Székesfehérvári Egyhm. Magazinja III. (2006/4.) 12.