Magyar Katolikus Lexikon > S > Szilágyság


Szilágyság: tájegység, a Szamos, a Kraszna és a Berettyó felső folyásának völgyei, a Réz- és Meszes-hegység s az Érmellék környéki dombvidék tájneve. - A 9. sz: honfoglaló őseink szállták meg, szórványban szlávokat találhattak. A reformációig csak m-ok lakták, a 16-17. sz: kezdődött az oláhok bevándorlása, akik a háborúkban (pl. Basta seregétől) megtizedelt m-ok helyére költöztek. A 18. sz: néhány ném. falut (pl. Hadad) is telepítettek. A Hunyadiak korától közigazgatásilag Közép-Szolnok és Kraszna két vm., de már az 1876-i vm-rendezés előtt is gyakran együtt Szilágy vármegyének (ami csak 1876 óta létezett), ~nak is nevezték őket. Kistájai: Kraszna vidéke (Kraszna vm. D-i része) a Réz- és a Meszes-hg. között 8-10 magyarlakta faluval, Kraszna, Szilágysomlyó és Zilah városokkal, a Berettyó-mente Berettyószéplak és Szilágynagyfalu közs-ekkel; Tövishát a ~ középső része a Krasznába és a Szamosba ömlő patakokkal, Diósad központtal. 88

Borbély Samu: Szilágy vm. földrajza. Kolozsvár, 1883. - Petri 1901:19. - Győrffy István: Szilágy vm. hímzések. Bp., 1926. - Trócsányi Zsolt: Az északi Partium. Uo., 1966. - Kós Károly-Szentimrei Judit-Nagy Jenő: ~i magyar népműv. Bukarest, 1974. - Kósa-Filep 1975:180.