Magyar Katolikus Lexikon > S > Szerzetesrendi Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója


Szerzetesrendi Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója (ang. Union of European Conferences of Superiors Generals, fr. Union des conférences europpéenne des supérieurs majeurs, UCESM, lat. Unio Conferentiarum Europearum Superiorum Maiorum): a →Szerzetesrendi Vezetők Uniója tagszervezete. - Célja az európai országok szerzetesrendi vezetőinek konferenciái közötti együttműködés elősegítése és kapcsolatteremtés más nemzetközi szervezetekkel. 1983. XII. 25: alapították Rómában. Székhelye: Dublin (Íro.). Kapcsolatot tart az →Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsával, az →Európai Papi Konferenciák Tanácsával, a →Világi Apostolkodás Nemzeti Bizottságainak Európai Fórumával. - Tagsága 1991: szerzetesrendi vezetők konferenciái 16 (főleg Ny-)eu. országban, később K-eu. konf-k is csatlakoztak. - Mo-i tagszervezete: Magyarországi Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (1996: 22 férfi szerzetesrend hazai vezetői). 1991: közös ügyeik (ingatlan-visszaigénylések, stat. felmérések a hazai rendházak és rendtagok helyzetéről, kapcsolattartás a vatikáni Szerzetesi Kongregációval) intézésének megkönnyítésére hozták létre; közös kiadványokat szerk., közös képzéseket indít, adatbázisokat épít, tapasztalatcserét biztosít.  N.D.

YIO 1993. I:1443. - ÚE 1996/3:12. (Mo.); 2000/19:5. (Románia)